Χωριά με ελληνικό πληθυσμό στο Καρς, 1878-1921πλήρης τίτλος:
Ανδρέας Αθανασιάδης (επιμ.), Χωριά και πόλεις του Καρς όπου εγκαταστάθηκαν και έζησαν ελληνικοί πληθυσμοί κατά τα έτη 1878-1920. Βιβλιογραφικές αναφορές – ανεπεξέργαστα τεκμήρια, Ποντοκώμη 2012
===
το πλήρες κείμενο σε academia

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Ιχνηλατώντας την εκπαίδευση στων «Ελλήνων τις Κοινότητες»πλήρης τίτλος:
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Ιχνηλατώντας την εκπαίδευση στων «Ελλήνων τις Κοινότητες». Πόντος, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση. Μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016


   

Erkan Karagöz, Güneybatı Kafkasya Kars Rumları ve Konstandinos Kinigopulos'un Anılarıπλήρης τίτλος:
Erkan Karagöz, Güneybatı Kafkasya Kars Rumları ve Konstandinos Kinigopulos'un Anıları, BKY, Türkiye/İstanbul 2016

Γιώργος Μπαγανάς "Έλληνες Πόντιοι του Καρς 1880-1918"

πλήρης τίτλος:

Γιώργος Μπαγανάς, Έλληνες Πόντιοι του Καρς 1880-1918, χ.ε., Θεσσαλονίκη 2016