Λάλογλη, Καρς 2010
«Η Λάλογλη, το χωριό της γιαγιάς μου Σοφίας Τσελάντ', φωτογραφημένη 
από το σημείο που βρισκόταν η εκκλησία της Παναγίας. 17/8/2010»

                                      Φωτογραφία: Κατερίνα Γαβαλά, εγγονή της Σοφίας Τσελάντ΄.

Χωριά με ελληνικό πληθυσμό στο Καρς, 1878-1921πλήρης τίτλος:
Ανδρέας Αθανασιάδης (επιμ.), Χωριά και πόλεις του Καρς όπου εγκαταστάθηκαν και έζησαν ελληνικοί πληθυσμοί κατά τα έτη 1878-1920. Βιβλιογραφικές αναφορές – ανεπεξέργαστα τεκμήρια, Ποντοκώμη 2012
===
το πλήρες κείμενο σε academia

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Ιχνηλατώντας την εκπαίδευση στων «Ελλήνων τις Κοινότητες»πλήρης τίτλος:
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Ιχνηλατώντας την εκπαίδευση στων «Ελλήνων τις Κοινότητες». Πόντος, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση. Μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016


   

Erkan Karagöz, Güneybatı Kafkasya Kars Rumları ve Konstandinos Kinigopulos'un Anılarıπλήρης τίτλος:
Erkan Karagöz, Güneybatı Kafkasya Kars Rumları ve Konstandinos Kinigopulos'un Anıları, BKY, Türkiye/İstanbul 2016