Η ελληνική εκκλησία του Καρς και ελληνίδες μαθήτριες στο ρωσικό Γυμνάσιο-Λύκειο του Καρς

Οι φώτο από:
Candan Badem, Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars Vilayeti, Birzamanlar Yayincilik, Istanbul  2010, σ. 478, 479

Λάλογλη, Καρς 2010
«Η Λάλογλη, το χωριό της γιαγιάς μου Σοφίας Τσελάντ', φωτογραφημένη 
από το σημείο που βρισκόταν η εκκλησία της Παναγίας. 17/8/2010»

                                      Φωτογραφία: Κατερίνα Γαβαλά, εγγονή της Σοφίας Τσελάντ΄.

Χωριά με ελληνικό πληθυσμό στο Καρς, 1878-1921πλήρης τίτλος:
Ανδρέας Αθανασιάδης (επιμ.), Χωριά και πόλεις του Καρς όπου εγκαταστάθηκαν και έζησαν ελληνικοί πληθυσμοί κατά τα έτη 1878-1920. Βιβλιογραφικές αναφορές – ανεπεξέργαστα τεκμήρια, Ποντοκώμη 2012
===
το πλήρες κείμενο σε academia

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Ιχνηλατώντας την εκπαίδευση στων «Ελλήνων τις Κοινότητες»πλήρης τίτλος:
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Ιχνηλατώντας την εκπαίδευση στων «Ελλήνων τις Κοινότητες». Πόντος, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση. Μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016