ΓΚΙΟΥΛΕΠΕΡΤ

Γκιουλιαμπέρτ[1][χωρίον], Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Αρταχάν

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907στατ. IV σ. 15-18

Αριθμός Οικογενειών: 106

Αριθμός ανδρών: 459

Αριθμός γυναικών: 493

Σύνολο : 952

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):2.000

Γιηλιαμπέρτ [χωρίον], Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Αρταχάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][2]

Έλληνες κάτοικοι: 950

Ελληνικοί ναοί: -

Ιερείς: -

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: κυβενρητικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 3

Γουλιαμπέρτ ή Γκιουλεμπέρτ ή Κιουλιαπέρτ [χωρίον], Διοίκησης Αρταχάν (Ardahan)- Υποδιοίκησης Αρταχάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][3]

Αριθμός σπιτιών: 220

Ελληνικός πληθυσμός: 970

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 14-21 [Γουλιαμπέρτ α/α21] έφυγαν 5 ώρες πριν από την εισβολή των Τούρκων. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν από τους γείτονες.[1] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[2] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547

[3] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου