ΟΛΟΥΚΛΟΥ

Ολουκλού(Oluklu) [1][χωρίον], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Αποστάσεις: 40 χλμ από το Καρς στο δρόμο προς Καγισμάν (4 χλμ από τη διάβαση Πασλί)

Είχε περίπου 1000 Έλληνες κατοίκους οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στο Μεταλλικό και Παλιό Αγιονέρι Κιλκίς,

Πολίχνη Θεσσαλονίκης,

Ποντοκώμη και Πτολεμαΐδα Κοζάνης,

Ξηροκάμπι Λακωνίας,

Ελαιώνα Σερρών,

Κάτω Κλεινές και Μεσόκαμπο Φλώρινας.

Κοντά στο Ολουκλού βρίσκεται το επίσης παλιό ελληνικό χωριό Ορτάκιοϊ.

Αξιοθέατα: Κερβάν Καλεσί

Όλουχλη[2] [χωρίον], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Χωρίον της επαρχίας Καγισμάν, απέχων εκ Καρς 32 χλμ. Έκειτο εις δεσπόζουσαν θέσιν και εχρησίμευεν ως έδρα κοινών συνελεύσεων των εκπροσώπων των πέριξ υπό Ελλήνων αποικισθέντων χωρίων, οσάκις επρόκειτο να ληφθώσιν αποφάσεις γενικότερου ενδιαφέροντος. [Τελαυταία κοινή σύσκεψις των εκπροσώπων των χωρίων Ορτάκιοϊ, Τσιλαχανά, Κιατσιβάν, Ιβανπόλ, Γιαλαγούζ-Τσιάμ και Όλουχλη έλαβε χώρα αρχάς Μαρτίου 1918, ότε εν όψει της τραγικής καταστάσεως η οποία εδημιουργήθη (με τους Ρώσους εγκαταλείποντας το μέτωπον και αποχωρούντας, εκ της περιοχής Καρς-Αρτταχάν τους δε Τούρκους εν σπουδή να προελαύνουν και να καταλαμβάνουν τα κενούμενα εδάφη) απεφάσισαν να μετοικήσωσιν, ίνα μη περιέθωσιν υπό Τουρκικήν κυριαρχίαν.]

Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχεν 734 κατοίκους, προελθόντας εκ Χεριάνων Αργυρουπόλεως. Διεκρίνοντο δια το υψηλόν θρησκευτικόν συναίσθημα και την φιλομάθειαν. Έκτισαν περικαλεστάτην εκκλησίαν και διετήρουν τριθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον οι Κωντσαντίνος Ιακωβίδης (διευθυντής), Ευστάθιος Τουλουμπτσίδης (απεβίωσεν εις Κομοτηνήν-εγγονός του είναι ο ανώτερος υπάλληλος του κεντρικού της Εθνικής Τραπέζης Θεοφύλακτος Αβρ. Χονδροματίδης) και ο Σπυρ. Λεβεντίδης (απεβίωσεν εις Ελαιώνα Σερρών-υιοί του Θεόδωρος Λεβέντης, οδοντίατρος διέμενεν εν Αθήναις, Γεράσιμος, έ.α. ανθυπαστπιστής χωροφυλακής, διαμένει εις Θεσσαλονίκην και Αλέκος, δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις Σερρών).

Εξ Όλουχλη κατήγετο ο αείμνηστος Αναστάσιος Λαζαρίδης, καθηγητής Μαθηματικών, όστις εξεπροσώπησε δις τον Νομόν Σερρών εν τη Ελληνική Βουλή ως πληρεξούσιος βουλευτής του κόμματος των φιλελευθέρων, ιδιαιτέρως εκτιμώμενος δια το εξαίρετον ήθος του και οι αείμνηστοι αδελφοί Αβραάμ Τριανταφυλλίδης, προϊστάμενος του Σχεδίου πόλεως Σερρών και Λάζαρος Τριανταφυλλίδης, πολιτικός μηχανικός εργολάβος δημοσίων έργων, ιδιαιτέρως διακριθείς εν τη εκτελέσει των οχυρωματικών έργων της γραμμής Μεταξά παρά τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα περιοχής Βροντούς-Περιθωρίου. Ολουχλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Ελαιώνα (Ντουτλή) Σερρών, Επταμύλους (Γετή Δερμέν) Σερρών, εις Σέρρας(οδιακεκριμένος γεωπόνος γεωργικών εφαρμογών Βλαδ. Ζαραφίδης και ο βιομήχανος Άγγελος Ζαραφίδης), εις Πτολεμαΐδα (Καϊλάρια) Κοζάνης, εις Ποντοκώμην(Έρτεμους) Κοζάνης και εις Θεσσαλονίκην.

Όλουχλη[3][χωρίον], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Στοιχεία έτους 1907

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακ. XV-XXXI

Αριθμός Οικογενειών: 112

Αριθμός ανδρών: 390

Αριθμός γυναικών: 344

Σύνολο : 734

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):1.000

Ολουγλή [χωρίον], Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Αρταχάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 708

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: κυβερνητικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 2[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 407

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 435-436

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου