Αζάτ (Azat)[1] επαρχίας Καρς (Kars)

Οδικές αποστάσεις: 9 χλμ από το Καρς

Ιδρύθηκε το 1878-1884 από έλληνες της Αργυρούπολης. Είχε 800 κατοίκους που συντηρούσαν τις εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και της Αναλήψεως και πλήρες σχολείο, στο οποίο δίδασκαν οι δάσκαλοι Μελισσανίδης Αλέξανδρος, Κοσμίδης Χαράλαμπος, Σιδηρόπουλος Σπυρίδων, Φωτιάδης Φίλιππος, Παυλίδης Νικόλαος, Παυλίδης Βασίλειος και Νικολαΐδης Κωνσταντίνος. Μετά την Ανταλλαγή εγκαταστάθηκαν στα χωριά

Αμύνταιο, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιο Βαρθολομαίο, Φανό, Βαλτονέρι, Κολχική, Ροδώνα και Σωτήρα Φλώρινας,

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

και Βαμβακιά Σερρών.

Αζάτ (Azat)[2] επαρχίας Καρς (Kars)

Αζάτ, χωρίον της Επαρχίας Καρς, απέχον 5 χλμ εκ της έδρας του Κυβερνείου Καρς. Κατά την απογραφήν του έτους 1913 είχεν 695 κατοίκους μεταναστεύσαντας (κατά τα έτη 1878-1884) εξ Ερζερούμ (Ερζ-ι-ρούμ, λέξις Γεωργιανή, σημαίνει η γη είναι των ρουμ, ρουμ δε ωνόμαζαν τους Έλληνας= γη Ελληνική). Είχαν εκκλησίαν (ιερεύς των ήτο ο Γεώργιος Νικολαΐδης) και διτάξιον δημοτικόν σχολείον με Έλληνας διδασκάλους , τους Αλέξανδρον Μελεμανίδην και Χαράλ. Κοσμίδην. Αζατλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Φλώριναν και Θεσσαλονίκην.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 402

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 413

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου