ΑΡΣΕΝΙΑΚ ή ΑΡΣΕΝΙΑΝ

Αρσενιάκ ή Αρσενιάν [1] , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Είχε 300 Έλληνες κατοίκους, οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς και τη Βέροια.

Αρσενιάκ[2] , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Χωρίον της Επαρχίας Όλτυ, εξ ου απέχει περί τα 45 χλμ. Κατά την απογραφήν του έτους 1909 είχε 214 κατοίκους. Είχαν εκκλησίαν και Έλληνα διδάσκαλον. Ατυχώς έλειπαν στοιχεία περί του τόπου, εξ ου μετηνάστευσαν εκ Πόντου και του χώρου, εις ον εγκατατάθησαν εν Ελλάδι.

Αρσενιάν[3] , Διοίκησης Όλτι (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτι

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907στατ. IV σ. 39-43

Αριθμός Οικογενειών: 21

Αριθμός ανδρών: 98

Αριθμός γυναικών: 87

Σύνολο : 185

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):300

Αρσενέκ , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 247

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Αρσενέκ ή Αρσενάκ ή Ερσενέκ Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][5]

Αριθμός σπιτιών: 80

Ελληνικός πληθυσμός: 247

Παρατηρήσεις: Σκοτώθηκε ο ιερέας[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 430

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 413

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 286

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547

[5] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 559

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου