ΓΙΟΛΑΓΟΥΖΤΣΑΜ

Γιόλαγουζτσαμ , Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν[1]

Είχε 900 Έλληνες κατοίκους, οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Ξηρόβρυση και Τέρπυλλος Κιλκίς, Ποντοκώμη και Χαραυγή Κοζάνης και στη Θεσσαλονίκη.

Γιαλαγούζ-Τσιάμ ή Γιαλαγούτσιαμ[2]

(το ορθόν Γιαλαγούζ_τσιάμ, σημαίνει εις την Τουρκικήν γλώσσαν, μόνο πεύκο), χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει 35 χλμ. Κατά την απογραφήν του έτους 1913 είχεν 643 κατοίκους , προελθόντας εξ Αργυρουπόλεως. Γιλαλαγουτσιαμλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Ποντοκώμην (Ερτομούς) Κοζάνης, εις Χαραυγήν (Τζουμά) Εορδαίας Κοζάνης, εις Θεσσαλονίκην, εις Ξηρόβρυσην (Σερσεμλή), εις Τέρπυλο (Κιουρκούτ) Κιλκίς και εις Κιλκίς. Είχαν εκκλησίαν (ιερεύς των , Κων. Μπαγανάς, απεβίωσεν εις Καρς) και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις το οποίον εδίδασκον οι Αβραάμ Ιερετζελίδης και Χαράλ. Μπαγανάς. Εν Θεσσαλονίκη διαμένει ο συνταξιούχος ΤΤΤ υπάλληλος Σπυρίδων Μπαγανάς, του οποίου τέκνα είναι ο διαπρεπής καθηγητής Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Μπορντώ Νίκος Μπαγανάς, η καθηγήτρια μαθηματικών Βέρα χήρα Λαζάρου Τριανταφυλλίδου, ο εν Αθήναις μεγαλέμπορος Κων. Μπαγανάς, πολιτικός μηχανικός. Ομιλούν εισέτι την Ελληνικήν Ποντιακήν διάλεκτον άνευ παραφθοράς.

Γιαούζ-Τσαμ[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες XV-XXXI

Αριθμός Οικογενειών: 94

Αριθμός ανδρών: 327

Αριθμός γυναικών: 316

Σύνολο : 643

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 900

Γιόλαγουζτσαμ [4]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Γιαλινέζ τζαμ: 530

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60): Γιαλινέζ τζαμ, εξ Αργυρουπόλεως, έχουσι Σχολείον Εκκλησιαστικόν και 2 διδάσκαλοι της Ρωσσικής ,κάτοικοι :530

Γιαλασίζ-Τσαμ[5]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 850

Γιαλαούζ-τσαμ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 550

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 3

Γιαλαούζ τζαμί

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][7]

Αριθμός σπιτιών: 75

Ελληνικός πληθυσμός: 550

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών αριθ. 41-51 [Γιόλαγουζτσαμ α/α 51] τα εγκατέλειψαν. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν. Οι εκκλησίες τους ερημώθηκαν.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 407

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 417

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[4] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[5] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 2(1937-1938), ΣΕΛ. 309-310

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 561Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου