ΑΛΙΣΟΦΙ

Αλίσοφι (Alisofu) , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ [1]

Αποστάσεις: 5 χλμ περίπου Α του Σαρίκαμις. Στο Αλίσοφι μέχρι το 1920 κατοικούσαν 700 Έλληνες, που είχαν εγκατασταθεί εκεί το 1882, προερχόμενοι από την Αργυρούπολη, το Απές και την Τοκάτη.Στο χωριό λειτουργούσαν η εκκλήσία του Τιμίου Σταυρού και δημοτικό σχολείο. Οι Αλισοφιότες μετά την αποχώρησή τους από την περιοχή εγκαταστάθηκαν στα χωριά Νέα Αμισό, Νέα Σεβάστεια και Μαυρόβατο Δράμας, Πολίχνη Θεσσαλονίκης, Μαυροπηγή και Πτολεμαΐδα Κοζάνης. Από το Αλίσοφι καταγόταν ο ξακουστός λυράρης και τραγουδιστής Ηλίας Λαζαρίδης για τον οποίον διασώζεται ο στίχος: «εγώ ειμ’ ας’ Αλίσοφι/τ’όνομα μ’ εν Ηλία/ θα τραγωδώ κι εντρέπομαι/σα ξένα τα χωρία».

Αλήσοφη[2]

Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει 5 χλμ. Κατ’ απογραφήν 1907 είχε 567 κατοίκους, προελθόντας εκ Κασταμονής Πόντου. Είχαν εκκλησίαν και διτάξιον Ελληνικόν σχολείον. Ιερεύς ήτο ο Δημήτριος Φαχουρίδης και διδάσκαλοι οι Λάζαρος Θεοδωρίδης και Κλημ. Βαϊζίδης. Αλήσοφληδες είναι εγκατεστημένοι εις Πτολεμαΐδα (Καϊλάρια), Νέαν Αμισόν (Τσάϊ-Τσιφλίκ) Δράμας και Νέα Σεβάστεια (Γενή-Τσιφλίκ) Δράμας. Διατηρούν πάτρια ήθη και ομιλούν την Ποντιακήν διάλεκτον με καθαράν άρθρωσιν άνευ παραφθορών.

Αλή-Σοφή[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

Αριθμός Οικογενειών: 55

Αριθμός ανδρών: 303

Αριθμός γυναικών: 264

Σύνολο : 567

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 700

Αλίσοφι[4]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Αλί σοφή : 538

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Αλή Σοφή , μετανάσται εκ Καστανομής. Σχολή Εκκλης, επίσης μεθ’ ενός διδασκάλου δια τα Ρωσσικά ,κάτοικοι :538

Αλή Σοφή[5]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 870

Αλή Σοφή

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 582

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 2

Αλή Σοφή

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][7]

Αριθμός σπιτιών: 85

Ελληνικός πληθυσμός: 582

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών αριθ. 41-51 [Αλή Σοφή α/α 47] τα εγκατέλειψαν. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν. Οι εκκλησίες τους ερημώθηκαν.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 410

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 413

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[4] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[5] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 561Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου