ΝΑΡΙΜΑΝ

Ναριμάν ( Nariman) [1] , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Οδικές αποστάσεις : 28 χλμ Ν την Όλτυ

Κωμόπολη της περιοχής Όλτυ, χωρίς κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Μέχρι το 1920 ήταν ένα ελληνικό χωριό με 850 κατοίκους, που κατάγονταν από τη Σάντα, την Κρώμνη, το Πολάτ κ.α. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Κοκκινόχωμα και Αντιφίλιπποι Καβάλας, Παρανέστι, Αηδονόκαστρο, Πολύσικο, Τέμενος και Νέα Σεβάστεια Δράμας, στην Κομοτηνή, την Ξάνθη, το Κιλκίς κ.α.

Ναρμάν[2] , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Χωρίον της Επαρχίας Όλτυ, εξ ης απέχει περί τα 20 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 557 κατοίκους, προελθόντας εκ Κολωνίας. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον. Ιερεύς ήτο ο Ιωάννης Παπαμιχαηλίδης και διδάσκαλος ο Ηλίας Λαζαρίδης. Ναρμανλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Πτολεμαϊδα Κοζάνης και εις Κεντρικό (Σνέφτσα) Κιλκίς.

Ναριμάν[3] , Διοίκησης Όλτι (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτι

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907στατ. IV σ. 39-43

Αριθμός Οικογενειών: 73

Αριθμός ανδρών: 270

Αριθμός γυναικών: 287

Σύνολο : 557

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):850

Ναρεμάν , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 679

Ελληνικοί ναοί: -

Ιερείς: -

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Ναρμάν ή Ναρεμάν Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][5]

Αριθμός σπιτιών: 120

Ελληνικός πληθυσμός: 679

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι έφυγαν. Καταστράφηκαν οικονομικά. Η εκκλησία λεηλατήθηκε.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 430

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 435

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 286

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

[5] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 559

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου