ΠΕΛΙΚΠΑΣ


Πελίκπας [1] ή Μπιολιούκμπασι(Bolukbasi), Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ

Αποστάσεις: 27 χλμ Β του Σαρίκαμις, 11 χλμ Δ του Σελίμ

Ελληνικό χωριό του Καρς, με 300 ελληνικές οικογένειες, οι περισσότερες προερχόμενες από τη Σάντα. Είχε τριτάξιο δημοτικό σχολείο με 150 μαθητές και την εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Οι πάνω από 1000 κάτοικοί του ζούσαν στις συνοικίες Ταφία, Τσαμούρ’, Τσαρσί, Ταντουρλουχλέτ’ και Ποστάν.

Οι περισσότεροι κάτοικοι του Πελίκπας στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν στα Αμάραντα, Γερακαριό και την πόλη του Κιλκίς, Παλατίτσια και Σκυλίτσι Ημαθίας, Ανάργυρους, Κάτω Κλεινές, Μεσόκαμπο, Νέο Καύκασο, Νεοχωράκι και Φανό Φλώρινας.

Πελίκ-Πάσκιοϊ[2] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ

Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει περί τα 26 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχεν 704 κατοίκους, προελθόντας εκ Σάντας Πόντου και Τσάλκας Τυφλίδος (οι εκ Τσάλκας είναι παλαιοί μετανάσται εκ Πόντου). Διετήρουν εκκλησίαν (ιερεύς των ήτο ο Ιωάννης Σαχταρίδης) και τριθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον οι Θεόδωρος Παναγιωτίδης, Αλεξ. Μωυσιάδης και Στυλ. Αδαμίδης. Πελικπασκιοϊλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Αγ. Αναργύρους και Νέον Καύκασον Φλωρίνης.

Μπελιούκ-Μπας[3] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σ. 6-13

Αριθμός Οικογενειών: 101

Αριθμός ανδρών: 374

Αριθμός γυναικών: 338

Σύνολο : 704

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):1000

Πελικμπάς , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 670

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Πελιηπήσκιοϊ, Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][5]

Αριθμός σπιτιών: 90

Ελληνικός πληθυσμός: 670

Παρατηρήσεις: Σκοτώθηκαν 2 γυναίκες. Πιάστηκαν 200 χωρικοί, αγνοείται η τύχη τους.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 411

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 440

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

[5] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 559


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου