ΤΣΕΡΤΙΚ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ "ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΣ"ΤΣΕΡΤΙΚ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΣ, Χ.Ε.ΛΑΡΙΣΑ , 1985

Από τον πρόλογο του βιβλίου:

«Φίλοι αναγνώστες

Το βιβλίο τούτο είναι η ζωντανή αφήγηση από αυτοβιογραφικές κι ιστορικές σημειώσεις του Έλληνα Ρωμανού από τον Καύκασο.

Με την απλή αφήγησή του ο Ρωμανός ξαναζωντανεύει μια εποχή, εξιστορεί την παιδική και νεανική του ζωή, την κοινωνική του εξέλιξη και την πολεμική του δράη κατά την πρώτη παγκόσμια σύρραξη στην Κοντινή ανατολή και τους κατοπινούς αγώνες του για την άμυνα των Ελληνικών πληθυσμών των περιοχών Καρς-Αρταχάν.

Ο Ρωμανός είναι τύπος γεμάτος ενθουσιασμό, μετέχει δραστήρια στα κοινά των Ελληνικών παροικιών του Καυκάσου και σαν ένθερμος πατριώτης παίρνει μέρος στις προετοιμασίες του εθνοαπελευθερωτικού αγώνα του Πόντου.

Με βαθειά πατριωτική θλίψη υπογραμμίζει την αποτυχία αυτού του αγώνα, που ήταν ένα σοβαρό προμήνυμα της μεγάλης Εθνικής μας συμφοράς στη Μικρασία.

Ημπορεί το έργο από πολλούς να κριθή όχι άρτιο, γιατί αγνοήθηκαν πολλά πρόσωπα και πατριώτες σπουδαίοι που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση καταστάσεων στις Ελληνικές παροικίες του Καυκάσου, ιδιαίτερα στο Καρς. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και το γεγονός ότι τα όσα εξιστορούνται στο βιβλίο τούτο είναι προσωπικά βιώματα του Ρωμανού.

Για κάθε λογοτεχνική έλλειψη αφήνω τον εαυτό μου στην επιεική κρίση του αναγνώστη μου.

Χριστόφορος Τσέρτικ»


2 σχόλια: