ΤΟΡΟΣΧΩΦ

Τοροσχώφ Κάτω , Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Αρταχάν [1]

Οδικές αποστάσεις: 22 χλμ από το Αρνταχάν

Ελληνικό χωριό του Αρνταχάν , με 800 κατοίκους που κατάγονταν από την Ίμερα και την Παϊπούρτη και συντηρούσαν διτάξιο σχολείο και εκκλησία. Μετά την Ανταλλαγή οι Έλληνες του Τοροσχώφ εγκαταστάθηκαν στα χωριά Κεντρικό, Μελισσουργό και Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς, τον Τριπόταμο Ημαθίας, την Πολίχνη και την Κατερίνη.

Τοροσχόφ ή Τοροσκόφ[2]

Χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει 22 περίπου χλμ. Βάσει των στατιστικών στοιχείων του έτους 1907, είχεν 691 κατοίκους, προελθόντας από Ίμερα και Βαϊπούρτ. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον ο Χρίστος Ορφανίδης και ο Κοσμάς Αναστασιάδης. Τοροσχοφλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Κεντρικό (Σνέφτσα) Κιλκίς και εις Μελισσουργό (Μουσδερέκ) Κιλκίς.

Τοροσκώφ Κάτω[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 15-18

Αριθμός Οικογενειών: 51

Αριθμός ανδρών: 352

Αριθμός γυναικών: 339

Σύνολο : 691

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 800

Τοροσχώφ Κάτω [4]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Τορασχέβ: 682

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Τοροσκόβ(ίσως Τορασχέβ;), μετηνάστευσαν οι μεν εκ του χωρίου Ιμίρας οι δε εκ Βαϊπούρτης, έχουσι Σχ. εκκλησιαστικόν. και 1 διδάσκαλον δια τα Ρωσσικά, κάτοικοι :682

Τοροσχέβ[5]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 554

Τορεσχιέφ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 685

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 2

Τορεσχόβ ή Τοροσκόβ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][7]

Αριθμός σπιτιών: 70

Ελληνικός πληθυσμός: 685

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 14-21 [Τοροσχώφ α/α 18] έφυγαν 5 ώρες πριν από την εισβολή των Τούρκων. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν από τους γείτονες.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 391

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 444

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[4] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[5] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 2(1937-1938), ΣΕΛ. 309-310

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου