ΦΛΩΡΙΝΑ ΝΕΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΣ

Νέος Καύκασος Φλώρινας

πηγή: http://lithoksou.net/florina_r.html

54. Νέος Καύκασος. Οικισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε για να εγκατασταθούν χριστιανοί πρόσφυγες από τον Καύκασο. Το 1928 ζούσαν εδώ περίπου 600 άτομα. Ο πληθυσμός του μειώθηκε αρκετά μετά τον εμφύλιο πόλεμο.

54a. Πηγές:

Καύκασος γραφείου Φλωρίνης, έγινε καθαρά προσφυγικός οικισμός. Μέχρι το 1926 εγκαταστάθηκαν 154 προσφυγικές οικογένειες (534 άτομα) [ΕΑΠ].

Νέος Καύκασος, ήρθαν 155 οικογένειες προσφύγων από τον Καύκασο [Πελαγίδης].

Οι περισσότεροι πρόσφυγες που ήρθαν μιλούσαν ποντιακά [Χατζησαββίδης].

Νέος Καύκασος Φλωρίνης, 604 άτομα (304 άρρενες και 300 θήλεις), 453 ήταν πρόσφυγες πού ήρθαν μετά το 1922 (217 άρρενες και 236 θήλεις), 591 ήταν ομοδημότες και 13 ετεροδημότες, 16 δημότες απογράφηκαν αλλού [Απογραφή 1928].

Νέος Καύκασος Φλωρίνης, 856 άτομα (424 άρρενες και 432 θήλεις) [Απογραφή 1940].

Νέος Καύκασος, 910 κάτοικοι. Κανένας σλαυόφωνος. Όλοι είχαν ελληνική συνείδηση [Στατιστική 1945].

Το 1981 οι κάτοικοι του χωριού ήταν άτομα προσφυγικής καταγωγής [Boeschoten].

Στις μεταπολεμικές απογραφές ο πραγματικός πληθυσμός της κοινότητας ήταν --> 1951: 565, 1961: 478, 1971: 353, 1981: 348, 1991: 334, 2001: 412.

Υψόμετρο 605 [Λεξικό ΕΣΥΕ].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου