Ο Εκπαιδευτικός Σύλλογος Καυκασίων..χορεύει

Ο χορός των Καυκασίων

εφ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» , 28-2-1930, σελ. 2

«Απόψε δίδεται υπό την προστασίαν της Α.Ε. Γεν. Διοικητού εις τας αιθούσας της Μικρασιατικής Λέσχης χορός του Εκπαιδευτικού Συλλόγου Καυκασίων. Θα χορευθούν εκτός των ευρωπαϊκών και τοπικών και Ρωσσοκαυκασιακοί χοροί. Στα διαλείμματα ατραξιόν με τα καλλίτερα καυκασιακά νούμερα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου