ΜΠΑΡΝΤΟΥΖ

Οι ΦΩΤΟ είναι από το βιβλίο: Διαμαντόπουλος Αθανάσιος (επ.) "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ"

Μπαρντούζ [1] , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Ελληνικό χωριό της Όλτυς, με 850 κατοίκους, οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στο Πεντάβρυσο Κοζάνης, τον Αχινό, τη Μαυροθάλασσα, το Λευκώνα και το ΣΣ Αγγίστας Σερρών.

Παρτούζ[2] , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Χωρίον της Επαρχίας Όλτυ, εξ ης απέχει 50χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχεν 614 κατοίκους, προελθόντας εξ Ερζερούμ. Διετήρουν εκκλησίαν(ιερεύς των ήτο ο Λάζαρος Παπαδόπουλος) και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον οι Δαβίδ Σεβαστίδης και Ιωάννης Σπυριδωνίδης. Παρτουζλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Λευκώνα, Αχινό, Μαυροθάλασσα και Σιδηρ. Σταθμόν Αγγίστης Νομού Σερρών. Εκ των ηγετικών στελεχών του Παρτούζ ήσαν οι αείμνηστος Θεόδωρος Γιαγχουστίδης, όστις απεβίωσεν εις Λευκώνα Σερρών και Παναγιώτης (ο Πάντζον) Κωνσταντινίδης, όστις απεβίωσεν εις Μαυροθάλασσα Σερρών, όπου είναι εγκατεστημένοι πολλοί Κωνσταντινιδαίοι συγγενείς του και εις Σέρρας η οικογένεια του Ευστ. Κωνσταντινίδη, σταθμαρχοελεγκτού.

Μπαρδούς[3] , Διοίκησης Όλτι (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτι

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907στατ. IV σ. 39-43

Αριθμός Οικογενειών: 67

Αριθμός ανδρών: 312

Αριθμός γυναικών: 302

Σύνολο : 614

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):850

Μπαρτούς , Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 730

Ελληνικοί ναοί: -

Ιερείς: -

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Παρτούς ή Μπαρτούς Διοίκησης Όλτυς (Oltu)- Υποδιοίκησης Όλτυς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][5]

Αριθμός σπιτιών: 150

Ελληνικός πληθυσμός: 730

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι έφυγαν. Καταστράφηκαν οικονομικά. Η εκκλησία λεηλατήθηκε.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 430

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 440

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 286

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

[5] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 559

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου