ΜΕΝΤΖΙΚΕΡΤ


Μεντζικέρτ [1], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Χορασάν

Χωριό του Καρς(Σαρίκαμις) με 1300 Έλληνες κατοίκους ,που συντηρούσαν σχολείο και εκκλησία. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Ελασσόνα και Ολυμπιάδα Λάρισας, Πτολεμαϊδα Κοζάνης κ.α.

Μουζινγκέρτ ή Μιτζινγκέρτ[2], Διοίκησης Καγισμάν (Kagizman)- Υποδιοίκησης Χορασάν

Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις εξ ου απέχει 25 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχεν 983 κατοίκους (213 οικογενείας), προελθόντας εκ Σιαμπίν Καραχισάρ (Νικοπόλεως). Διετήρουν εκκλησίαν και τριθέσιον δημοτικόν σχολείον , εις ο εδίδασκον οι Αβραάμ Ασμαϊδης, Ιω. Τσαχουρίδης και Νικ. Νικολαϊδης. Ιερεύς των ήτο ο αείμνηστος Ευστάθιος Νικολαϊδης, όστις, μετά την συμφοράν του εκριζωμού, εγκατεστάθη ως πρόσφυξ εις Λευκώνα (Καβακλή) Σερρών μετά της περιβληθείσης το μοναχικόν σχήμα θυγατρός του Αναστασίας και της εγγονής του Μαρίκας Νικολαϊδου. Τόσον ο ιερεύς παππά Στάθης όσον και η ψάλτις θυγάτηρ του Αναστασία, ήτις απηρνήθη μεν τα εγκόσμια πλην δεν ενεκλείσθη εις μονήν, ετελεύτησαν εις Λευκώνα, καταλιπόντες μνήμην αγαθήν ως ενάρετοι ιερωμένοι αφιερώσαντες την ζωήν των εις την υπηρεσίαν του Υψίστου. Μιτζιγκερτλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Πτολεμαϊδα(Καϊλάρια) Κοζάνης, εις Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, εις Ολυμπιάδα Ελασσόνος και εις Λάρισαν ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ποιητής και συγγραφεύς κ. Χριστόφορος Τσέρτικ, όστις επρωτοστάτησεν εις την ανίδρυσιν του νέου ναού του Αγίου Γεωργίου Ολυμπιάδος (ιδέ σχετικόν έντυπον). Επίσης είναι εγκατεστημέναι 25 οικογένειαι εις Βατάν Κατερίνης, 40 οικογένειαι εις Ελασσόνα και 23 οικογένειαι εις Πηλέαν Δυτικής Θράκης.

Μετζινκέρτ[3], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Χορασάν

Στοιχεία έτους 1907

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακ. XV-XXXI

Αριθμός Οικογενειών: 116

Αριθμός ανδρών: 504

Αριθμός γυναικών: 479

Σύνολο : 983

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):1.300

Μετζιγγέρτ Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Χορασάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 794

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 2[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 413

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 433

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου