ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΕΣ

Κάτω Κλειναί Φλώρινας

πηγή: http://lithoksou.net/florina_r.html

60. Ντόλνο Κλέστινο / Dolno Kleštino. Μετονομάστηκε σε Κάτω Κλειναί. Στους οδικούς χάρτες αναγράφεται σαν Κάτω Κλεινές. Στην απογραφή του 2001 ήταν οικισμός του δήμου Κάτω Κλεινών, του νομού Φλωρίνης. Πρόκειται για παλαιό οικισμό, στοιχεία για τον οποίο υπάρχουν σε οθωμανικό κατάστιχο του 15ου αιώνα. Κάτοικοι από το χωριό, που μετανάστευσαν, οι περισσότεροι προσωρινά, στις αρχές του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ, δήλωσαν στις αμερικανικές αρχές πως ήταν εθνικά Μακεδόνες. Το 1912 ζούσαν εδώ περίπου 450 χριστιανοί Μακεδόνες και 350 μουσουλμάνοι Αλβανοί. Το 1924 οι μουσουλμάνοι του χωριού αναγκάστηκαν να φύγουν. Στα σπίτια τους εγκαταστάθηκαν χριστιανοί πρόσφυγες, κυρίως από τον Καύκασο. Το 1928 ο πληθυσμός του χωριού ήταν 500 γηγενείς Μακεδόνες και 300 πρόσφυγες. Αρκετοί από τους Μακεδόνες, είχαν χαρακτηριστεί από την κρατική ασφάλεια, ως άτομα ανθελληνικών ή ρευστών φρονημάτων. Στο τέλος του εμφυλίου πολέμου, ορισμένοι από αυτούς κατέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

60a. Πηγές:

Το χωριό Клештино (δεν διακρίνει σε Горно ή Долно) ήταν στα τέλη του 15ου αιώνα τιμάριο του Мустафа Бег με 216 οικογένειες [Турски Документи].

Dl. Kleština [Αυστριακός Χάρτης].

Κάτω Κλέστινα καζά Φλωρίνης, μικτός οικισμός χριστιανών και μουσουλμάνων [Χάρτης Κοντογόνη].

Κάτω Κλέστινα Βιτωλίων: «έχει κατοίκους 500 χριστιανούς και 230 οθωμανούς, εκκλησίαν, τέμενος, σχολείον αρρένων, χάνιον και δύο πύργους» [Σχινάς 1886].

Долно Клещино / Леринска каза, 350 μουσουλμάνοι Αλβανοί και 400 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов 1900].

Klestina, λειτουργία πατριαρχικού σχολείου και εκκλησίας [Χάρτης Κοντογιάννη].

Dolno Klechtino / Caza de Lerin (Florina), χριστιανικός πληθυσμός: 504 πατριαρχικοί Βούλγαροι, λειτουργία ενός πατριαρχικού σχολείου με ένα δάσκαλο και 25 μαθητές [Brancoff 1905].

Κλέστινα, πατριαρχικό χωριό προ του οθωμανικού Συντάγματος του 1908 και πατριαρχικό μετά [Προξενείο Μοναστηρίου 1908].

Κάτω Κλέστινα Φλωρίνης, 500 ορθόδοξοι Έλληνες (: πατριαρχικοί) και 152 μουσουλμάνοι [Χαλκιόπουλος 1910].

Κάτω Κλέστινα Φλωρίνης, 750 άτομα (355 άρρενες και 395 θήλεις) [Απαρίθμηση 1913].

Κάτω Κλέστινα Φλωρίνης, αποτέλεσε ομώνυμη κοινότητα [ΦΕΚ 259 / 21.12. 1918].

Долна Клештина, 45 σπίτια χριστιανών Σλάβων και 50 μουσουλμάνων Αλβανών [Милојевић 1920].

Κάτω Κλέστινα Φλωρίνης, 792 άτομα (388 άρρενες και 404 θήλεις), 168 οικογένειες [Απογραφή 1920].

Μετονομασία του οικισμού από Κάτω Κλέστινα σε Κάτω Κλειναί [ΦΕΚ 346 / 4. 10. 1926].

Κάτω Κλέστενα (Κάτω Κλειναί) γραφείου Φλωρίνης, έγινε μικτός οικισμός γηγενών και προσφύγων. Μέχρι το 1926 εγκαταστάθηκαν 77 προσφυγικές οικογένειες (288 άτομα) [ΕΑΠ].

Κάτω Κλέστινα, μικτός οικισμός μουσουλμάνων και χριστιανών, έφυγαν 49 οικογένειες μουσουλμάνων (320 άτομα) και ήρθαν 77 οικογένειες προσφύγων: δύο από τη Θράκη, μία από τη Μικρά Ασία και 74 από τον Καύκασο [Πελαγίδης].

Οι περισσότεροι πρόσφυγες που ήρθαν μιλούσαν ποντιακά [Χατζησαββίδης].

Κάτω Κλειναί (Κάτω Κλέστινα) Φλωρίνης, 817 άτομα (483 άρρενες και 334 θήλεις), εκ των οποίων 133 ήταν πρόσφυγες πού ήρθαν μετά το 1922 (57 άρρενες και 76 θήλεις). Ομοδημότες ήταν 778, ετεροδημότες 38 και ένας αλλοδαπός Απογράφηκαν αλλού 24 δημότες [Απογραφή 1928].

Κάτω Κλειναί (Κάτω Κλέστινα), υπήρχαν 150 ξενόφωνες οικογένειες [Στατιστική 1932].

Κάτω Κλειναί Φλωρίνης, 1.120 άτομα (546 άρρενες και 574 θήλεις) [Απογραφή 1940].

Κάτω Κλειναί, 1.180 κάτοικοι, εκ των οποίων 380 ήταν σλαυόφωνοι. Υπήρχαν 180 άτομα μη ελληνικής συνείδησης, 200 ρευστής και 800 ελληνικής [Στατιστική 1945].

«Από τις Κάτω Κλεινές το 1946 παραπέμφθηκαν σε δίκη 40 άτομα»[Υπόμνημα ΔΣΕ 1947].

Долно Клештино: Μικτός οικισμός μουσουλμάνων Αλβανών και χριστιανών Μακεδόνων. Το 1940 ήταν ένα μικτό χωριό προσφύγων και Μακεδόνων [Симовски].

Το 1981 οι κάτοικοι του χωριού ήταν Μακεδόνες και Πόντιοι [Boeschoten].

Στις μεταπολεμικές απογραφές ο πραγματικός πληθυσμός της κοινότητας ήταν --> 1951: 955, 1961: 812, 1971: 532, 1981: 523, 1991: 529, 2001: 455.

Υψόμετρο 620 [Λεξικό ΕΣΥΕ].Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου