ΜΟΥΖΑΡΕΤ

Μουζαράτ , Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας[1]

Είχε 700 περίπου κατοίκους με εκκλησία και σχολείο , οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στους Ευζώνους Κιλκίς, το Λαχανά Θεσσαλονίκης, τη Δήμητρα Σερρών και την Ποντοκώμη Κοζάνης.

Μουζαράτ[2], Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας,

Χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει 40 χλμ. Περίπου. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 573 κατοίκους, προελθόντας εκ της περιοχής Αργυρουπόλεως. Διετήρουν εκκλησίαν (ιερεύς των ήτο ο Ανδρέας Αδαμίδης) και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον ο Ιωάννης Πηλιανίδης (διευθυντής) και ο Χρίστος Αδαμίδης, όστις ήτο και έφεδρος αξιωματικός του Ρωσικού στρατού ιδιαιτέρως εκτιμώμενος δια γενναιότητα, οξύνοιαν και την εμμονήν του εις την ικανοποίησιν του δικαίου μέχρι σκληρότητος (Οι Τούρκοι των πέριξ του Μουζαράτ χωρίων των απεκάλουν καταστροφέα «Χισίρ Μπέη», διότι είχαν πικράν πείραν του τρόπου διεκδικήσεως του δικαίου του.) Μουζαρατλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Ποντοκώμην (Έρτομους) Κοζάνης (αι οικογένειαι Κων. Παυλίδη, τμηματάρχου του Υπουργείου Εμπορίου κλπ), εις Δήμητρα (Τσεπελτζέ) Σερρών (Κατακαλιδαίοι κλπ), εις Λαχανά Θεσσαλονίκης και εις Θεσσαλονίκην (οικογένεια Χρίστου Αδαμίδη «Χισίρ Μπέη» κλπ)

Μουζαρέτ[3], Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες XVII,XX

Αριθμός Οικογενειών: 79

Αριθμός ανδρών: 266

Αριθμός γυναικών: 247

Σύνολο : 513

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 700

Μεζερέτ, Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 583

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Μουζερέτ ή Μεζερέτ, Διοίκησης Αρταχάν (Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][5]

Αριθμός σπιτιών: 70

Ελληνικός πληθυσμός: 583

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 22-34 [Μουζερέτ) α/α 26] κατέφυγαν στις γειτονικές πόλεις με λίγα πράγματα. Η εκκλησία τους λεηλατήθηκε.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 394

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 433

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

[5] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου