ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ ΚΑΡΣΧωριά και πόλεις του Καρς, όπου εγκαταστάθηκαν ελληνικοί πληθυσμοί[1]


Έρευνα: Ανδρέας Αθανασιάδης, εκπαιδευτικός
Οι ελληνικοί πληθυσμοί εγκαταστάθηκαν σε:
   78 ελληνικά χωριά
    1  συνοικισμό  [Χασκαντάρ-επ.Καγισμάν]
    1  μεικτό χωριό [Σελίμ-Κιόϊ- επ. Καρς]
    5    μεικτές πόλεις-κωμοπόλεις
           [Καρς-Αρνταχάν-Καγισμάν-Όλτυ-Σαρίκαμις]


όνομα χωριού ή πόλης εγκατάστασης
Παλιό όνομα
Πώς αποκαλείται τώρα
Διοίκηση (Sancaği)
Υποδιοίκηση (Kazasi)


Αρνταχάν
 Ardahan
 Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Μεικτή Πόλη
1
Γκιουλεπέρτ
Gölebert
Çamliçatak
Αρνταχάν-Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Ελληνικό χωριό
2
Μπαγντάτ
Bağdat
Ovapinar
Αρνταχάν-Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Ελληνικό χωριό[2]
3
Μπεμπερέκ
Beberek
Çetinsu
Αρνταχάν-Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Ελληνικό χωριό
4
Σιντισκόμ
Sindizkom
Yalnizçam
Αρνταχάν-Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Ελληνικό χωριό
5
Τσοροσχώφ Κάτω
Toroshev, Aşağı
Çimenkaya
Αρνταχάν-Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Ελληνικό χωριό
6
Φαχρέλ
Fahrel
Kartalpinar
Αρνταχάν-Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Ελληνικό χωριό
7
Χανάκ
Hanak, Aşağı
Selamverdi mah.
Αρνταχάν-Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Ελληνικό χωριό
8
Χάσκιοϊ
Hasköy
Hasköy
Αρνταχάν-Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Ελληνικό χωριό
9
Βαργενέζ
Varginis
Balçeşme ?
Αρνταχάν-Ardahan
Αρνταχάν-Ardahan
Ελληνικό χωριό
10
Μερτινίκ Γκιόλια
Merdinik
Göle ilçe m.
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
11
Ζεμζελέκ
Samzalek (Samzelek)
Yeleçli
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
12
Κιασάρ
Keşar
Dedekılıç
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
13
Κογκ
Konk
Kuzupinari
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
14
Μουζαράτ
Müzaret (Muzarat)
Çakırüzüm
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
15
Ντεμίρκαπι
Demürkapi Rum
Yenidemirkapi
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
16
Ντιόρτκιλισε
Dörtkilise
Uğurtaşı
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
17
Ούτσκιλισε
Üçkilise
Yavuzlar
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
18
Σαλούτ( περ. Αρταχάν)
Salut
Dereyolu
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
19
Σαράφ
Şaraf (Şeref?)

Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
20
Ταχτάκιραν
Tahtakiran
Tahtakiran
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
21
Τουρκεσόν
Turkaşen (Türkeşen)
Yiğitkonağı
Αρνταχάν-Ardahan
Γκιόλιας-Göle
Ελληνικό χωριό
Καρς
Kars
Kars
Καρς- Kars
Καρς-Kars
Μεικτή Πόλη
1
Αζάτ
Azat
Azat
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
2
Αρντίστ ή Αρτόστ
Ardos(t), (Artos)
Akbaba
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
3
Βεζίνκιοϊ
Vezinköy
Ölçülü
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
4
Ισλαμσόρ
Islamzor (Islamsor)
Aydinalan
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
5
Καράκλισε
Karakilise
Gelinalan (?)
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
6
Μαγαρατζίκ
Mağaracik
Ataköy
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
7
Μασουρτζίκ
Mahcucuk
Maksutçuk
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
8
Τεκνελή[3]
Tekneli
Tekneli
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
9
Χαλίφογλου
Halifoğlu Rum
Halifoğlu
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
10
Χαραμή Βαρτάν
Haram Vartan
Karaçoban
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
11
Χιντζιρίκ
Hansrik (Hinzirik)
Çağlayan
Καρς- Kars
Καρς- Kars
Ελληνικό χωριό
12
Σουμπατάν
Subatan Rum
Subatan
Καρς- Kars
Σουραγκέλ- Şuragel
Ελληνικό χωριό
13
Χατζή-Βαλή
Haciveli
Haciveli
Καρς- Kars
Σουραγκέλ- Şuragel
Ελληνικό χωριό[4]
14
Αλίσοφι
Rum Ali Sofi
Alisofu
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
15
Βερισάν
Verişan
Gürbüzler
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
16
Γέιτσα
Yengice
Yenice
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
17
Γιάγμπασαν
Yağbasan
Yağbasan
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
18
Γιόλγκετσμεζ
Yolgeçmez
Yolgeçmez
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
19
Εμιρχάν
Emirhan

Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
20
Ζέλετσα
Zallice (Zellice)
Darboğaz
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
21
Καμισλί ή Γαμισλί
Kamışlı
Kamışlı
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
22
Λάλογλη
Laloğlu
Laloğlu
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
23
Ντιβίκ
Divik
Yayikli
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
24
Πεζιρκιάν-Γκετσίτ
Bezirgan Geçit
Eskigeçit
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
25
Πελίκπας -Μπιουλιούκμπασι
Bölükbaş
Bölükbaş
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
26
Σαλούτ(περ. Καρς)
Aşağı Salit (Salut)
Aşağısallipinar
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
27
Τουιγούν
Tuygun (Taygun)
Tuygun
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
28
Τσατάκ
Çatah
Çatak
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό
29
Τσιπλακλί
Çıplahlı (Çıplaklı )
Çıplaklı
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Ελληνικό χωριό

Σαρίκαμις
Sarıkamış
Sarıkamış
Καρς- Kars
Σογανλούκ-Soğanli
Μεικτή Κωμόπολη

Σελίμ-Κιόϊ[5]


Καρς

Μεικτό χωριό
Καγισμάν
 Kağizman
 Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Μεικτή Πόλη
1
Άτγκιοζ[6]


Καγισμάν-Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Ελληνικό χωριό
2
Γιόλαγουζτσαμ
Yalağuzçam

Καγισμάν-Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Ελληνικό χωριό
3
Ιβανπόλ (Μολά-Μουσταφά)
Ivanpol
Mollamustafa
Καγισμάν-Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Ελληνικό χωριό
4
Κετσιβάν
Keçevan

Καγισμάν-Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Ελληνικό χωριό
5
Ολουκλού
Oluhlu
Oluklu
Καγισμάν-Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Ελληνικό χωριό
6
Ορτάκιοϊ
Ortaköy
Ortaköy
Καγισμάν-Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Ελληνικό χωριό
7
Τσιλεχανέ
Çilehane
Çilehane
Καγισμάν-Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Ελληνικό χωριό
8
Τσαπίκ   Άνω
Çapik (Çepik)
Yukarı Damlapınar
Καγισμάν-Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Ελληνικό χωριό
9
Τσαπίκ   Κάτω
Çapik (Çepik)
 Aşağı Damlapınar
Καγισμάν-Kağizman
Καγισμάν-Kağizman
Ελληνικό χωριό
10
Απουλπάτ ή Αμπουλβάρ
Abulvart (AbulBart)
Kurbançayiri
Καγισμάν-Kağizman
Χορασάν-Horasan
Ελληνικό χωριό
11
Γενίκιοϊ
Yeniköy (Yengiköy)
Yeniköy
Καγισμάν-Kağizman
Χορασάν-Horasan
Ελληνικό χωριό
12
Καρακούρτ
Karakurt
Karakurt
Καγισμάν-Kağizman
Χορασάν-Horasan
Ελληνικό χωριό
13
Καράουργκαν
Karaurgan
Karaurgan
Καγισμάν-Kağizman
Χορασάν-Horasan
Ελληνικό χωριό
14
Κιζίλ Κιλίσε
Kizilkilise

Καγισμάν-Kağizman
Χορασάν-Horasan
Ελληνικό χωριό
15
Κιόρογλου
Köroğlu
Köroğlu
Καγισμάν-Kağizman
Χορασάν-Horasan
Ελληνικό χωριό
16
Μεντζικέρτ
Mecingert
Micingirt
Καγισμάν-Kağizman
Χορασάν-Horasan
Ελληνικό χωριό
17
Μέτσιτλι
Meçetli
Mescitli
Καγισμάν-Kağizman
Χορασάν-Horasan
Ελληνικό χωριό
18
Σούρμπασαν
Sirbasan
Sırbasan
Καγισμάν-Kağizman
Χορασάν-Horasan
Ελληνικό χωριό
19
Χάνδαρα-Χάντερε
Handere
Handere
Καγισμάν-Kağizman
Χορασάν-Horasan
Ελληνικό χωριό

Χασκαντάρ


Καγισμάν
Καγισμάν
Συνοικισμός
Όλτυ
 Oltu
 Oltu
Όλτυς-Oltu
Όλτυς-Oltu
Μεικτή Κωμόπολη
1
Αρσενιάκ ή Αρσενιάν
Ersinek Rum

Όλτυς-Oltu
Όλτυς-Oltu
Ελληνικό χωριό
2
Μερενές Άνω
Merines
Yukarı Bakraçlı
Όλτυς-Oltu
Όλτυς-Oltu
Ελληνικό χωριό
3
Μερενές  Κάτω
Merines
 Aşağı Bakraçlı
Όλτυς-Oltu
Όλτυς-Oltu
Ελληνικό χωριό
4
Μπαρτούζ
Bardus (Bardiz)
Bardiz
Όλτυς-Oltu
Όλτυς-Oltu
Ελληνικό χωριό
5
Ναριμάν
Nariman
Narman ilçe mer.
Όλτυς-Oltu
Όλτυς-Oltu
Ελληνικό χωριό
6
Παντζαρότ
Pancuret
İnceçay
Όλτυς-Oltu
Όλτυς-Oltu
Ελληνικό χωριό
7
Ποσίκ
Posik
Gezenek
Όλτυς-Oltu
Όλτυς-Oltu
Ελληνικό χωριό
8
Τσερμίκ Άνω
Çermük (Çermik)

Όλτυς-Oltu
Όλτυς-Oltu
Ελληνικό χωριό
9
Τσερμίκ Κάτω
Çermük (Çermik)
Kaynak
Όλτυς-Oltu
Όλτυς-Oltu
Ελληνικό χωριό
             
Σιματέν[7](Γυζίλ[8])
Καγισμάν


(Ζεμπερέκ[9])
Αρνταχάν


(Μεζκερέκ[10])
Όλτυς

[1]  ΚΑΖΤΑΡΙΔΗΣ Φ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Η «ΕΞΟΔΟΣ» ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ (1919-21), ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1996, σελ. 115
& ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελίδες 386 έως 430
& ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, σελίδες  113 έως 118
& ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΠΕΖΙΡΚΙΑΝ-ΚΕΤΖΙΤ ΤΟΥ ΚΑΡΣ, δαχτυλογραφημένο σε ΚΜΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1961, σελ. 6
& ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ,  ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελίδες 413 έως 450
& ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42, 191-201
& ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010,  σελίδες 283 έως 287
& ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997, σελίδες 547 έως 549
& ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), σελίδες  309 έως 310
[2] Στον πίνακα όλων των χωριών του Καρς (της περιόδου 1886-1906) που παραθέτει ο Candan Badem, το χωριό Μπαγντάτ (παλιό όνομα Bağdat, σήμερα Ovapinar) ήταν μεικτό χωριό , κατοικούμενο από Έλληνες (Rum) και Τούρκους (Türk). (BADEM CANDAN,  ÇARLIK RUSYASI YÖNETIMINDE KARS VILAYETI, BIRZAMANLAR YAYINCILIK, ISTABUL, 2010, σελ. 322)
[3] Αναφέρεται σε πίνακα με τίτλο : «Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου» , Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/β/ΑΑΚ/4, με α/α 59, όπως παρατίθεται σε : ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997, σελ. 549 , Τεκνελή, Έλληνες κάτοικοι:280, ελληνικοί ναοί:1, ιερείς:1, ελληνικά σχολεία:1, είδος σχολείου: εκκλησιαστικό, δάσκαλοι ελληνικών σχολείων:1
& Αναφέρεται επίσης σε : ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΠΕΖΙΡΚΙΑΝ-ΚΕΤΖΙΤ ΤΟΥ ΚΑΡΣ, δαχτυλογραφημένο σε ΚΜΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1961, σελ. 6
& Οι Μαραβελάκης-Βακαλόπουλος παρουσιάζουν το Τεκνελή να έχει 30 ελληνόφωνες και 20 τουρκικές οικογένειες. Οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετοίκησαν σε Ξυνό Νερό Φλώρινας και σε περιοχή Κατερίνης.
(ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Μ.-ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΜΧΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1955, σελ. 279-283)
& Ο Candan Batem παρουσιάζει το χωριό Τεκνελή (Tekneli), ως κατοικούμενο αποκλειστικά από Τούρκους κατά την περίοδο (1886-1906) (BADEM CANDAN,  ÇARLIK RUSYASI YÖNETIMINDE KARS VILAYETI, BIRZAMANLAR YAYINCILIK, ISTABUL, 2010, σελ. 314)
[4] Ο Candan Batem παρουσιάζει το χωριό Χατζή-Βαλή (Haciveli), ως μεικτό χωριό, κατοικούμενο από Έλληνες , Αρμένιους και Τούρκους (BADEM CANDAN,  ÇARLIK RUSYASI YÖNETIMINDE KARS VILAYETI, BIRZAMANLAR YAYINCILIK, ISTABUL, 2010, σελ. 318)
[5] Σύμφωνα με : ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ,  ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 442,  Σελίμ-Κιοϊ: «Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει περί τα 20 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχεν 800 κατοίκους εξ ων οι πλείστοι Μαλακάνοι και ελάχιστοι Έλληνες εκ Πόντου. Ατυχώς δεν ηδυνήθημεν να πληροφορηθώμεν ούτε περί του ιερέως και διδασκάλου των, ούτε που έχουν εγκατασταθή μετά την εις την Ελλάδα προσφυγήν των».
& Σε κατάσταση που παραθέτει ο Candan Batem, στην διοίκηση Καρς , υποδιοίκηση Σογανλούκ (ευρύτερα δε σε όλες τις υποδιοικήσεις) με το όνομα Σελίμ, υπάρχει  ένα μόνο χωριό, στο οποίο πράγματι φαίνεται να κατοικούν Μαλακάνοι, το χωριό Novo Selim, που τώρα ονομάζεται Selim ilce merkezi. (BADEM CANDAN,  ÇARLIK RUSYASI YÖNETIMINDE KARS VILAYETI, BIRZAMANLAR YAYINCILIK, ISTABUL, 2010, σελ. 316)
[6] Αναφέρεται σε πίνακα με τίτλο : «Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου» , Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/β/ΑΑΚ/4, με α/α 59, όπως παρατίθεται σε : ΣΥΛΛΟΓΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997, σελ. 547 , Ατκόζ, Έλληνες κάτοικοι: 631, ελληνικοί ναοί:-, ιερείς:-, ελληνικά σχολεία:-, είδος σχολείου: -, δάσκαλοι ελληνικών σχολείων:-
& ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 412
& ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΠΕΖΙΡΚΙΑΝ-ΚΕΤΖΙΤ ΤΟΥ ΚΑΡΣ, δαχτυλογραφημένο σε ΚΜΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1961, σελ. 6 ως Ατ-κιόζ
& ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ,  ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 414 ως Ατκόζ
& Τέλος το χωριό Άτγκιοζ δεν εμφαίνεται στον πίνακα των χωριών του Καρς , κατά την περίοδο 1886-1906 , που παρατίθεται από τον Candan Badem σε: BADEM CANDAN,  ÇARLIK RUSYASI YÖNETIMINDE KARS VILAYETI, BIRZAMANLAR YAYINCILIK, ISTABUL, 2010, σελ. 344)
[7] Αναφέρεται μόνο σε πίνακα με τίτλο : «Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου» , Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/β/ΑΑΚ/4, με α/α 59, όπως παρατίθεται σε : ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997, σελ. 549, με στοιχεία: Σιματέν, Έλληνες κάτοικοι:478, ελληνικοί ναοί:1, ιερείς:1, ελληνικά σχολεία:1, είδος σχολείου: εκκλησιαστικό, δάσκαλοι ελληνικών σχολείων:1
[8] Ο Λαυρεντίδης Ισαάκ (σε : ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ,  ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 418) αναφέρει (α/α 17)το ελληνικό χωριό Γυζίλ «χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει 20 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 285 κατοίκους, προελθόντας εξ Αργυρουπόλεως. Είχαν εκκλησίαν και σχολείον, εις ο εδίδασκεν Έλλην διδάσκαλος. (δεν μας είναι γνωστά τα ονοματεπώνυμα  ιερέως και διδασκάλου) Γυζιλλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Προάστειον (Λατζίστα) Δράμας. Ομιλούν την Ποντιακήν και διατηρούν τα ήθη και τα έθιμά των με την σχετικήν επίδρασιν του περιβάλλοντος».
Το χωριό αυτό δεν αναφέρεται σε κάποια άλλη πηγή.
 Ίσως πρόκειται για το χωριό Κιζίλ Κιλίσε, το οποίο όμως αναφέρει και ο Λαυρεντίδης με α/α 36/σελ. 430 ως Κυζίλ ή Γυζίλ Κλισέ.
[9] Ο Λαυρεντίδης Ισαάκ (σε : ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ,  ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 420) αναφέρει (α/α 22)το ελληνικό χωριό Ζεμπερέκ «Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει 36 χλμ. Περίπου και από Καρς 96 χλμ, κάτοικοι 500. Λείπουν στοιχεία αφορώντα εκκλησίαν, σχολείον, τόπον εξ μετηνάστευσαν εκ Πόντου και χώρον, εις ον εγκαταστάθησαν εν Ελλάδι μετά την επικράτησιν εν Ρωσία της κομμουνιστικής επαναστάσεως (1917)».
Το χωριό αυτό δεν αναφέρεται σε κάποια άλλη πηγή.
[10] Αναφέρεται μόνο σε : ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΠΕΖΙΡΚΙΑΝ-ΚΕΤΖΙΤ ΤΟΥ ΚΑΡΣ, δαχτυλογραφημένο σε ΚΜΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1961, σελ. 6,
& Ο Candan Batem παρουσιάζει το χωριό ως Mazgerek , κατοικούμενο από Κούρδους (Kurt Beritanli) (BADEM CANDAN,  ÇARLIK RUSYASI YÖNETIMINDE KARS VILAYETI, BIRZAMANLAR YAYINCILIK, ISTABUL, 2010, σελ. 352)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου