ΚΑΡΑΚΛΙΣΕ

Καρά Κιλισέ ή Καράκλισε[1] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του Καρς, με 1250 κατοίκους που κατάγονταν από τη Χαλδία και από τη Νικόπολη. Το όνομα του χωριού, που στα τουρκικά σημαίνει «Μαύρη Εκκλησία», αποδεικνύει ότι σε προηγούμενη περίοδο κατοικούνταν και πάλι από χριστιανούς.

Μετά το 1920 οι κάτοικοι του Καράκλισε εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, την Πολίχνη και την πόλη της Θεσσαλονίκης, τον Περδίκκα και την Οινόη Κοζάνης και στα χωριά Ελαιώνας, Επτάμυλοι ,Λευκώνας, Νέα Τυρολόη, Σκοτούσα και Χριστός Σερρών.

Καράκλησε[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Καράκλησε

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Καρς

Αριθμός οικογενειών: -

Αριθμός ανδρών: -

Αριθμός γυναικών: -

Σύνολο : -

Καράκλησε ή Γαράκλησε[3]

Χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει 18 χλμ. Εκ στατιστικών στοιχείων του έτους 1913 προκύπτει ότι είχε 1102 κατοίκους, οίτινες προήλθον ως μετανάσται εκ της περιοχής Αργυρουπόλεως και Καρά Ισάρ (Γαράσαρέτ). Ήτο εν εκ των μεγαλυτέρων και πλέον προοδευτικών χωρίων, άτινα επωκίσθησαν υπό Ελλήνων εκ Πόντου εν τη διοικητική περιφερεία του Κυβερνείου Καρς. Διετήρουν εκκλησίαν και πενταθέσιον δημοτικόν σχολείον. Ιερεύς των ήτο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και διδάσκαλοι οι 1) Ιωάννης Μυστακίδης, απεβίωσεν εις Θεσσαλονίκην-θυγάτηρ του Πηνελόπη είναι εν ενεργώ υπηρεσία διδασκάλισσα- υιός του Κωνσταντίνος, έφεδρος λοχαγός πυροβολικού, εφονεύθη το 1948 κατά τον συμμοριτοπόλεμον, 2)Βασίλειος Μυστακίδης του Γεωργίου, απεβίωσεν εν τω χωρίω Χριστός Σερρών το 1969, 3) Σάββας Τσιβελετίδης, 4) Θεόδωρος Μωϋσείδης, συνταξιούχος , κάτοικος Πολίχνης Θεσσαλονίκης-υιός του Περικλής Μωϋσείδης είναι διαπρεπής ιατρός, διευθυντής ουρολογικής κλινικής εν Σέρραις και 5) Θεοφάνης Ξιφιλίδης , ήδη συνταξιούχος , του οποίου ο μεν πρεσβύτερος υιός είναι νομοκτηνίατρος, ο νεώτερος ιατρός και η θυγάτηρ του φιλόλογος. Καρακλησιαλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Πολίχνην(Καραϊσιέν) Θεσσαλονίκης, εις Θεσσαλονίκην (οικογένεια διδασκάλου Θεοφύλακτου Μεταλλείδη), εις Αθήνας (οικογένειαι Ιωάννου Παναγιωτίδη, αντισυνταγματάρχου ε.α., Θεοδώρου Δημητρίου Θεοδωρίδη, ταγματάρχου ε.α., Γρηγορίου Παυλ. Μωϋσείδη, υπαλλήλου της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας και Κωνσταντίνου Τιμολέοντος Ιωαννίδη, ιδιωτικού υπαλλήλου) και εις 5 χωρία του Νομού Σερρών, ήτοι εις Λευκώνα, Χριστός, Ν. Τυρολόην, Ελαιώνα και Επταμύλους, διακρυνόμενοι δια την χριστιανικήν πίστιν και ευσέβειαν.

Καρακλής[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες 1-10

Αριθμός Οικογενειών: 149

Αριθμός ανδρών: 540

Αριθμός γυναικών: 662

Σύνολο : 1102

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 1250

Καράκλισε[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: Καρακλές: 928

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Καρακλής: 838

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Καρά κήλισα, άποικοι εξ Αρυρουπόλεως. Σχολή Εκκλησιαστική μεθ’ ενός διδασκάλου διατα Ρωσσικά, κατ. : 928

Καρά-Κιλισά[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 989

Καρακηλισά

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 986

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 3[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 402

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 421

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου