ΧΑΡΑΜΗ ΒΑΡΤΑΝ

Χαραμή Βαρτάν[1] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του Κυβερνείου του Καρς, με 1600 κατοίκους που κατάγονταν από χωριά της Αργυρούπολης και συντηρούσαν εκκλησία και τριτάξιο δημοτικό σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Αναγέννηση, Παλαιόκαστρο και Άνω Βροντού Σερρών, Αντιγόνεια, Κεντρικό, Πετράδες και Χέρσο Κιλκίς, Μακροχώρι Ημαθίας, στη Θεσσαλονίκη κ.α.

Χαραμβαρτάν[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Χαραμβαρτάν

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Καρς

Αριθμός οικογενειών: 109

Αριθμός ανδρών: 513

Αριθμός γυναικών: 547

Σύνολο : 1060

Χαραμή Βαρτάν ή Αράμ Βαρτάν[3]

Χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει 8 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1913, είχε 1482 κατοίκους, προελθόντας εξ Αργυρουπόλεως. Διετήρουν εκκλησίαν (ιερεύς των ο Στέφανος Ανδριανίδης) και τριθέσιον δημοτικόν σχολείον , εις ο εδίδασκον οι Κοσμάς Τσαλουχίδης, Ευθύμιος Κασλανίδης και Ελισάβετ Κατηκαρίδου. Χαραμήβαρταληδες είναι εγκατεστημένοι εις Αναγέννησιν (Τσιτσιλίκοβα) Σερρών, Παλαιόκαστρο (Κούλα) Σερρών, Άνω Βροντού (η οικογένεια δαμιανού Τουρατζίδη γραμματέως Κοινότητος), Θεσσαλονίκην και εις Χέρσο (Χέρσοβο) Κιλκίς.

Γαράμ-Βαρτάν[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες 1-10

Αριθμός Οικογενειών: 195

Αριθμός ανδρών: 752

Αριθμός γυναικών: 730

Σύνολο : 1482

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 1600

Γαραμή Βαρτάν[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: Γαραμή Βαρτάν: 1172

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Χαραμή Βαρτάν: 1172

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Χαραμή Βαρτάν, άποικοι εξ Αρυρουπόλεως, έχουσι σχολείον εκκλησιαστικόν με 3 διδασκάλους ων εις δια τα Ελληνικά, κάτοικοι : 1172

Αραμιβαρτάν[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 1172

Χαραμή βαρτάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 1197

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 4[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 403

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 449

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου