ΧΑΛΙΦΟΓΛΟΥ

Χαλίφογλου[1] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Είχε 900 Έλληνες κατοίκους οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Ακροποταμιά, Καβαλάρι, Κορομηλιά, Κρηστώνη, Λεβεντοχώρι, Μαυρονέρι, Μέσοι Απόστολοι, Μυλοχώρι και Παλιό Αγιονέρι Κιλκίς.

Χαλήφ-Ογλού[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Χαλήφ-Ογλού

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Καρς

Αριθμός οικογενειών: 32

Αριθμός ανδρών: 98

Αριθμός γυναικών: 109

Σύνολο : 207

Χαλίφ Ογλού[3]

Χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει περίπου 20 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1913 είχε 507 κατοίκους, προελθόντας εκ Τσάλκας, όπου είχαν μεταναστεύσει εκ Πόντου παλαιότερον (1856). Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκεν ο Αβραάμ Καραχανίδης και Παύλος Ποπώφ (Παπαδόπουλος). Χαλίφογλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Θερμοπηγήν Σερρών, Παλαιό Αγιονέρι και Αγ. Αποστόλους Κιλκίς.

Χαλήφ-Ογλού[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες 1-10

Αριθμός Οικογενειών: 64

Αριθμός ανδρών: 400

Αριθμός γυναικών: 391

Σύνολο : 791

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 900

Χαλίφογλου[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Χαλίφ ογλού: 352

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Χαλίφ ογλού, μετανάσται εκ Τσάλκας, σχολ. Εκκλησιαστικόν μεθ’ ενός δια τα Ρωσσικά διδασκάλου, κάτοικοι : 255

Χαλίφ-Ογλί[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 918

Χαλήφ-ογλού

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 207

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 403

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ 448

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου