ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ

Άγιοι Ανάργυροι Φλώρινας

πηγή: http://lithoksou.net/florina_r.html

87. Ρούντνικ / Rudnik. Μετονομάστηκε σε Ανάργυροι. Στην απογραφή του 2001 ήταν οικισμός του δήμου Αετού, του νομού Φλωρίνης. Πρόκειται για παλαιό οικισμό, που αναφέρεται σε οθωμανικό κατάστιχο του 15ου αιώνα. Το 1912 ήταν ένα μικτό χωριό περίπου 80 εξαρχικών Μακεδόνων και 80 μουσουλμάνων Τούρκων. Μέχρι το 1924 οι μουσουλμάνοι κάτοικοι του Ρούντνικ μετανάστευσαν υποχρεωτικά στην Τουρκία. Η ελληνική διοίκηση εγκατέστησε στη θέση τους, χριστιανούς πρόσφυγες από τον Πόντο, τον Καύκασο και τη νότια Αλβανία. Το 1928 ζούσαν εδώ 70 γηγενείς Μακεδόνες ρευστών φρονημάτων και 250 ελληνόφρονες πρόσφυγες. Η μεταπολεμική δημογραφική εξέλιξη του χωριού δεν επηρεάστηκε από τον εμφύλιο.

87a. Πηγές:

Το χωριό Рудник ήταν στα τέλη του 15ου αιώνα τιμάριο του Халил Беј (γιου του Пир Беј) με 178 οικογένειες [Турски Документи].

Rudnik [Αυστριακός Χάρτης].

Ρούδνικ καζά Φλωρίνης, μικτός οικισμός χριστιανών και μουσουλμάνων [Χάρτης Κοντογόνη].

Ρούδνικ Φλωρίνης, 150 χριστιανοί και 60 μουσουλμάνοι κάτοικοι [Σχινάς 1886].

Рудникъ / Битолска каза, 160 χριστιανοί Βούλγαροι και 50 Τούρκοι [Кънчов 1900].

Rudnik, λειτουργία πατριαρχικής εκκλησίας [Χάρτης Κοντογιάννη].

Roudnik / Caza de Lerin (Florina), χριστιανικός πληθυσμός: 160 εξαρχικοί Βούλγαροι, λειτουργία ενός εξαρχικού σχολείου με ένα δάσκαλο και 12 μαθητές [Brancoff 1905].

Ρούδνικ, εξαρχικό χωριό προ του οθωμανικού Συντάγματος του 1908 και εξαρχικό μετά [Προξενείο Μοναστηρίου 1908].

Ρούδνικ: «Αποσκίρτησαν τω 1898, προσήλθε το 1903 και αύθις εις την Ορθοδοξίαν. Τρομοκρατηθέν όμως υπέκυψεν εις το Σχίσμα εντελώς τω 1904. Μετά το Σύνταγμα μετέβη Έλλην ιερεύς και ελειτούργησε, γενόμενος δεκτός» [Εκκλησιαστική Αλήθεια 1909].

Ρούδνικ Φλωρίνης, 113 σχισματικοί βουλγαρίζοντες (: εξαρχικοί Μακεδόνες) και 100 μουσουλμάνοι [Χαλκιόπουλος 1910].

Ρούδνικ Σόροβιτς, 162 άτομα (84 άρρενες και 78 θήλεις) [Απαρίθμηση 1913].

Ρούδνικ Φλωρίνης, αποτέλεσε οικισμό της κοινότητας Ζέλενιτς [ΦΕΚ 259 / 21.12. 1918].

Рудник, 14 σπίτια χριστιανών Σλάβων και 7 μουσουλμάνων Τούρκων [Милојевић 1920].

Ρούδνικ Φλωρίνης, 133 άτομα (74 άρρενες και 59 θήλεις) [Απογραφή 1920].

Μετονομασία του οικισμού από Ρούδνικ σε Ανάργυροι [ΦΕΚ 156 / 8. 8. 1928].

Ρούδνικ (Ανάργυροι) γραφείου Φλωρίνης, έγινε μικτός οικισμός γηγενών και προσφύγων. Μέχρι το 1926 εγκαταστάθηκαν 60 προσφυγικές οικογένειες (214 άτομα) [ΕΑΠ].

Ρούδνικ, μικτός οικισμός μουσουλμάνων και χριστιανών, έφυγαν 6 οικογένειες μουσουλμάνων (23 άτομα) και ήρθαν 37 οικογένειες προσφύγων: μία από τον Πόντο και 36 από τον Καύκασο [Πελαγίδης].

Οι περισσότεροι πρόσφυγες που ήρθαν μιλούσαν ποντιακά [Χατζησαββίδης].

Ανάργυροι (Ρούδνικ) Φλωρίνης, 341 άτομα (175 άρρενες και 166 θήλεις), εκ των οποίων 29 ήταν πρόσφυγες πού ήρθαν μετά το 1922 (20 άρρενες και 9 θήλεις). Ομοδημότες ήταν 319, ετεροδημότες 13 και αλλοδαποί 9 [Απογραφή 1928].

Ανάργυροι (Ρούδνικ), υπήρχαν 11 ξενόφωνες οικογένειες, εκ των οποίων 4 ήταν δεδηλωμένων σλαυϊκών φρονημάτων [Στατιστική 1932].

Ανάργυροι Φλωρίνης, 475 άτομα (247 άρρενες και 228 θήλεις) [Απογραφή 1940].

Ανάργυροι, 665 κάτοικοι, εκ των οποίων 65 ήταν σλαυόφωνοι. Υπήρχαν 65 άτομα ρευστής συνείδηση και 600 ελληνικής [Στατιστική 1945].

Рудник: Ήταν ένα μικτό χωριό χριστιανών Μακεδόνων και μουσουλμάνων Τούρκων. Το 1924 οι μουσουλμάνοι έφυγαν στην Τουρκία, ενώ ήρθαν χριστιανοί πρόσφυγες από την περιοχή της νοτίου Αλβανίας [Симовски].

Στις μεταπολεμικές απογραφές ο πραγματικός πληθυσμός της κοινότητας ήταν --> 1951: 466, 1961: 510, 1971: 352, 1981: 406, 1991: 461, 2001: 498.

Υψόμετρο 610 [Λεξικό ΕΣΥΕ].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου