ΜΑΣΟΥΡΤΖΙΚ


Μασουρτζίκ[1] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Ελληνικό χωριό του Καρς με 950 κατοίκους καταγόμενους από τη Χερίανα, με ελληνικό σχολείο και εκκλησία. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Παλιό Αγιονέρι, Ελευθεροχώρι, Σταυροχώρι και την πόλη του Κιλκίς, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, το Μεγάλο Κρανοβούνι Ροδόπης, τους Αναργύρους και το Νέο Καύκασο Φλώρινας.

Μασουρτζίκ[2] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Χωρίον της Επαρχίας του Καρς, εξ ου απέχει 18 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1913 είχεν 880 κατοίκους προελθόντας εκ Χεριάνων Αργυρουπόλεως. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον ο ιεροδιδάσκαλος Στέφανος Οικονομίδης (διευθυντής του σχολείου) και ο διδάσκαλος Σάββας Πουλουτίδης. Μασουρτζικλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Θεσσαλονίκην και εις Αλεξάνδρειαν (Γιδά) Θεσσαλονίκης.

Μασαρτζίκ[3] [χωρίον], Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες 1-10

Αριθμός Οικογενειών: 73

Αριθμός ανδρών: 580

Αριθμός γυναικών: 300

Σύνολο : 880

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):950

Μασουρτζούχ, Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 485

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 403

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 431

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου