ΤΟΥΪΓΟΥΝ

Τουιγούν [1], Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ

Μεταξύ Σαρίκαμις-Καράουργκαν

Κατοικούνταν από 800 Έλληνες που κατάγονταν από την περιοχή Λερίου Χαλδίας, με εκκλησία και διτάξιο σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στη Θέρμη, Κουφάλια, Σέδες, Νέα Μεσημβρία, Τριάδι και Πολίχνη Θεσσαλονίκης, Κρηστώνα και πόλη Κιλκίς, Τροπαιούχο, Ανάργυρους, Βαλτονέρι και Νέο Καύκασο Φλώρινας κ.α.

Τουϊγούν[2] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ

Χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει περί τα 30χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1913 είχε 579 κατοίκους, προελθόντας εκ Λερίων (Λερέτ) Πόντου. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον , εις ο εδίδασκον ο Αδάμ Ζαγκελίδης, ήδη συνταξιούχος, διαμένων εις Πολίχνην (Καράϊσιεν) Θεσσαλονίκης και ο Αθαν. Σαρίδης. Τουϊγουνλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Σέδες Θεσσαλονίκης, εις Κρηστώνη (Σαρή Γκιόλ) Κιλκίς, εις Χαλκίδα και εις Αθήνας (ο Γεώργιος Γρηγ. Γρηγοριάδης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός (διδάσκαλος) , συγγραφεύς της εν έτει 1957 εκδοθείσης αξιολόγου ιστορικής-λαογραφικής μελέτης υπό τον τίτλον «Οι Πόντιοι του Καυκάσου»)

Τουγιγκούν[3] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σ. 6-13

Αριθμός Οικογενειών: 77

Αριθμός ανδρών: 295

Αριθμός γυναικών: 284

Σύνολο : 579

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):800

Τουϊγούν , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 500

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 411

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 444

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου