ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΕΤΣΙΒΑΝ (ΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΤΟΣ) -ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ 1912


Ο αντιπρόσωπος της ελληνικής Κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, κ. Κουτσοδημητρακόπουλος , υφυπουργός Προνοίας, θα διενεργήσει απογραφή των περιουσιών των ελληνικών κοινοτήτων του νομού Καρς. Έτσι τέλη Μαΐου 1913 θα βρεθεί στο χωριό στο χωριό Μπεζιρκιάν-Κετζίτ όπου θα τύχει θερμότατης υποδοχής. Θα τύχει της ίδιας υποδοχής και στις άλλες ελληνικές κοινότητες , όπου πήγε για να συνεχίσει την αποστολή του[1]. Η απογραφή αυτή θα είναι αναλυτικότατη. Έτσι στην απογραφή της περιουσίας του χωριού Κετσιβάν[2], βλέπουμε να απογράφονται οι 40 οικογένειές του. Με α/α 1 καταγράφεται ο Δήμαρχος του χωριού, Δημήτριος Π. Λαζαρίδης ως εξής:

«Ηλικία: 65, Επάγγελμα: Δήμαρχος, γεωργός, Μέλη οικογενείας: 23, Άρρενες: 15, Θήλεις:8, Ίπποι:2, Βούβαλοι:2, Βόες:2, Αγελάδες:5, Μόσχοι:3, Πρόβατα-αίγες:120, Χοίροι:-, Άμαξες:2, Άροτρα:4, Θεριστικαί μηχαναί:-, Εκκοκιστικαί μηχαναί:-, Οικείαι, αποθήκαι και σταύλοι:1, Υδρόμυλοι:-, Χρήμα μετρητόν:200, Αξία κτημάτων:300».[1] Κυνηγόπουλος Κωνσταντίνος, Ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας Μπεζιρκιάν-Κετζίτ του Καρς, χειρόγραφο σε ΚΜΣ, Θεσσαλονίκη, 1961, σελ. 37

[2] Ιστορικό Αρχείο ΥΠΕΞ, Φάκελος 123 του έτους 1912 (αριθμός υποφακέλλου 3, τμήμα 2) [αρχείο: Δημήτρη Δαλάτση]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου