ΕΛΛΗΝΕΣ –ΡΩΣΟΜΑΘΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΤΑ 1912 [ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ]

«Πίνακας ονομάτων των Ρωσσομαθών Ελλήνων δημοδιδασκάλων οίτινες υπηρετούσαν εις διάφορα Ελληνικά ή άλλων εΕθνοτήτων χωριά, χωρίς να αναγράφωμεν και τα ονόματα των άλλων συνυπηρετούντων , Ρώσσων, Αρμενίων ή Μουσουλμάνων, ως μη έχοντα σχετικόν ενδιαφέρον . [Συμπεριλαμβάνονται] και τα ονόματα των Ρωσσομαθών ιερέων Ελλήνων υπηρετούντων εις Ελληνικά και Ρωσσικά χωρία».[1]

(Ημερολόγιον Κυβ. Καρς εκδ. 1913 σελ. 110-121)

Ονομασία κατωκημένων χώρων

Εθνικότης χωρίου

Είδος Σχολείου

Διευθυντής

Δάσκαλοι

Αζάτ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Νικολαϊδης Γεώργιος-ιερεύς

Μελιμανίδης Ν. Αλέξανδρος, Κοσμίδης Χαράλαμπος

Αλή-Σοφή

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Φαχουρίδης Δημήτριος-ιερεύς

Θεοδωρίδης Λάζαρος, Βαγιζίδης Κλημένος

Αμπουλβάρτ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Γεωργιάδης Ευστάθιος

Τσαλίδης Αθανάσιος

Αρδαχάν

Μεικτή Πόλη

Υπ. Παιδείας

Ανδριανίδης Ξενοφών (παρέμεινε εις Ελληνικά χωρία Τσάλκας της Τυφλίδος)

Αρδόστ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Ρώσσος

Ασλανίδης Ηλίας κλπ

Αρδόστ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαδόπουλος Αλέξιος -ιερεύς και δημοδιδάσκαλος

Βαργενές

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Ιωαννίδης Γεώργιος-ιερεύς

Αποστολίδης Γ. Χαράλ., Κοστελίδης Στεφ. Κωνσταντίνος

Βεζίνκιοϊ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Πολίτης Βασίλειος

Πολλαέτης Συμεών, Γρηγοριάδης Γρηγόριος, Χαριτίδης Στυλιανός

Βερισάν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Δαβίδωφ Σπυρίδων (Έλλην)-ιερεύς

Δαβίδωφ Δημήτριος (Έλλην),Ταχτζιανίδης Γεώργιος

Γέϊτζα

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαδόπουλος Αβραάμ-ιερεύς

Σεϊχίδης Τρ. Γρηγόριος, ΦουντουκίδηςΛεόντιος

Γενή-Κιοϊ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαδόπουλος Κυριάκος-ιερεύς

Κωνσταντινίδης Δημ., Σιδερίδης Δημ., Αποστολίδης Μηνάς

Γιαγμπασάν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαδόπουλος Γεώργιος-ιερεύς

Αγγελίδης Αλέξ. , Μπιμπιλίδης Γεώργιος

Γιαλαούζ-Τσαμ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Μπαγανάς Κωνσταντίνος -ιερεύς

Ιερατζελίδης Αβραάμ, Μπαγανάς Χαρ.

Γελ-Κετσμέζ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Φαχουρίδης Δημήτριος-ιερεύς

Φαχουρίδης Κωνσταντίνος, Γεωργιάδης Δημήτριος

Μερδενέκ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Κατικαρίδης Στέφανος-ιερεύς

Ασλανίδης Ηλίας

Γκιουλιαμπέρτ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Καζαντζίδης Αναστάσιος

Κωνσταντινίδης Γρηγόριος, Ιωαννίδης Σπυρίδων, Καζαντζίδου Μαρία

Γιζίλ-Κιλσε

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παναγιωτίδης Αλεξ.

Παπαδόπουλος Ιωάν.

Αμίρ-Χαν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαδόπουλος Αβραάμ-ιερεύς

Κοσκοσίδης Ιωάννης

Ζιαλιατζά

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαδόπουλος Αβραάμ-ιερεύς

Παπαζαχαριάδης Αλέξανδρος, Μωϋσιάδης Θεόδωρος, Παπα-Εϊμέδης Αλέξανδρος

Ζαμζελέκ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Λαβασάς Αλεξ.

Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ιβανπόλ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Χονδρομματίδης Σάββας-ιερεύς

Σιδερίδης Κυρ., Αθανασιάδης Γαβρ.

Ισλαμσόρ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Καρασαββίδης Γρηγόριος (έμεινε εις Ρωσσίαν)

Σεϊχίδης Σάββας & Πολίτωφ Γεώργιος (Έλλην)

Καγισμάν

Μεικτή Πόλη

Υπ. Παιδείας

Ξένος (Αστική Σχολή)

Παυλίδης Χρ. Ευθύμιος, Αιγυπτιάδης Σουλ. Κωνσταντίνος

Καμισλή

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Λαβασάς Κωντσαντίνος

Ηλιάδης Ηλίας

Καράκηλσε

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Αλμέτης Σάββας, Μυστακίδης Ιωάννης, Τσιβιλιτίδης Σάββας

Καράκουρτ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Ρώσσος

Ξένος και ο ιερεύς Παρασκευαϊδης Αλέξιος

Καραουργάν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Χαριτίδης Γεώργιος

Χονδρομματίδης Κωνσταντίνος

Καρς

Μεικτή Πόλη

Υπ. Παιδείας

Πολίτωφ Βασ. Ιωάννης (Έλλην)

Ξένοι

Κετσεβάν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Αρχοντίδης Ισαάκ

Παπαδόπουλος Ιωάν.

Κιασάρ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος-ιερεύς

Αλεξανδρίδης Γεώργιος

Κόρογλου

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαδόπουλοσ Λάμπρος-ιερεύς και δημοδιδάσκαλος

Κονκ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Παρκοσίδης Γεώργιος

Ανδρεάδης Ιερεμίας

Λάλογλη

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Ιωαννίδης Ιωάννης-ιερεύς

Κασίδης Λάζαρος, Πενταρίδης Βασίλειος, Παυλίδης Γεώργιος

Μαγαρατζίκ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Νικολαϊδης Γεώργιος-ιερεύς

Κεσίδης Π. Παύλος, Ιωαννίδης Β. Κυριάκος, Γεωργιάδης Δ. Αδάμ

Μασουρζήκ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Οικονομίδης στέφανος -ιερεύς

Πουλουτίδης Σάββας

Μεντζινκέρτ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Νικολαϊδης Ευστάθιος-ιερεύς

Ασμαϊδης Αβραάμ, Τσαχορίδης Ιωάν., Νικολαϊδης Νικ.

Μερενές Άνω

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Ιάκοβλεφ Γεώργ. (Έλλην)

Ελευθεριάδης Ελευθέριος

Μερενές Κάτω

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Γιανχουτσίδης Ευστάθιος

Μετζητλή

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Σεβετίδης Αλέξιος

Μουζαρέτ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Αδαμίδης Ανδρέας -ιερεύς

Πηλιανίδης Β. Ιωάννης, Αδαμίδης Χρίστος

Μπαγδάτ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Κοτανίδης Θεοφύλακτος

Μπαρντούς

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Σεβαστίδης Δαυϊδ

Σπυριδωνίδης Ιωάννης και Παπαδόπουλος Λάζαρος-ιερεύς

Μπεμπερέκ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Τσερτακίδης Παντελής

Συμεωνίδης Χαράλαμπος, Συμεωνίδου Ραδάμα

Ναριμάν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαμιχαηλίδης Ιωάννης-ιερεύς

Λαζαρίδης Ηλίας

Δεμήρ-Καπού

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Κορκοζίδης Στυλιανός-ιερεύς

Συμεωνίδης Ιωάννης

Διβίκ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Καλτσίδης Ιωάννης (διαμένει εις Θεσσαλονίκην)

Καλτσίδου Σοφία, Μαχανάς Γεώργιος -ιερεύς

Δορτ-Κιλσε

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Ορφανίδης Παύλος

Όχουχλη

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Ιακωβίδης Κωνσταντίνος

Τουλουμπτσίδης Ελευθέριος, Λεβαντίδης Θεοφύλακτος

Όλτι

Μεικτή Πόλη

Υπ. Παιδείας

Γρηγοριάδης Ιωάννης

Τσερντακίδης Ηλίας και Πιλιτζίδης Δημήτριος-καθηγητής στην Αστική Σχολή

Ορτά-Κιοϊ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Αρχοντίδης Ισαάκ

Αρχοντίδης Θεοφύλακτος

Ούτζ-Κιλσα

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Κορκοζίδης Στυλιανός

Δεμουρτσέφ Γ. κοσμάς (Σιδερίδης Άνω Κουπανό Ναούσης)

Παντζαρότ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Ελευθεριάδης Γεώργιος

Θεοδωρίδης Δημήτριος

Βεζιργκέν-Κέτσητ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Σαχταρίδης Ιωάννης

Μπεκιαρίδης Θεόδωρος, Κιρκεσίδης Αθανάσιος

Μπελιούκμπας

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Σαχταρίδης Ιωάννης -ιερεύς

Παναγιωτίδης Τρ. Θεόδωρος, Μωϋσιάδης Αλέξανδρος, Αλαμίδης Στυλιανός

Σαλούτ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Κοτανίδης Βασίλειος-ιερεύς(Σκύδρα Νομού Πέλλης)

Παρκοσίδης Ιώβ (Ριζάρι Ν. Πέλλης)

Σαλούτ Κάτω

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Δαβίδης Σπυρίδων

Θεοδωρίδης Σπυρίδων

Σαράφ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παρκοσίδης Στέφανος

Παρκοσίδης Αλεξ. , Ιορδανίδης Κωνσταντίνος

Σινδισκόμ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Ξιφιλίνος Ιωάννης (Θεσσαλονίκη)

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ξιφιλίνος Μιλτιάδης, Τριανταφυλλίδης Αβραάμ

Τσιλαχανά

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Αρχοντίδης Ισαάκ

Ευθυμιάδης Αλεξ.

Σουμπατάν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Καριπίδης Γεώργιος-ιερεύς

Καριπίδης Λάζαρος, Ιωαννίδης Σάββας

Σουρμπασάν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Τριανταφυλλίδης Λάζαρος-ιερεύς και δημοδιδάσκαλος

Τουϊγούν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Σαρίδης Αθανάσιος

Ζαγγελίδης Δαμιανός

Τουρκασέν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Τηλικίδης Παντελεήμων-ιερεύς

Τηλικίδης Αριστείδης

Τσαπίκ Άνω

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Μπαγανάς Κωνσταντίνος -ιερεύς

Ιωαννίδης Ιωάννης

Τσαπίκ Κάτω

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Μπαγανάς Κωνσταντίνος -ιερεύς

Τσατάχ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Αναστασιάδης Κωνσταντίνος

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

Τσερμίκ Άνω

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαδόπουλος Λάζαρος-ιερεύς

Στυλιανόπουλος Γεώργιος

Τσερμίκ Κάτω

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Παπαδόπουλος Λάζαρος-ιερεύς

Φαχουρίδης Ιωάν., Φιλιππίδης Ιάκωβος

Τσιπλαχλή

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Ιωαννίδης Ιωάννης-ιερεύς

Μυρωνίδης Γ. Σταυριανός

Τοροσχόφ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Ορφανίδης Χριστόφορος

Αναστασιάδης Κοσμάς

Φαχρέλ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Γκιουμιουσκίδης Γεώργιος

Χαλήφ Ογλού

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Καραχανίδης Αβραάμ

Ποπώφ Παύλος (Έλλην)

Χανάχ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Ιωακειμίδης Ιωάννης

Ιασονίδης Ανδρέας (διαμένει εις περιφ. Κιλκίς) Ματσουκάτωφ Παρασκευάς (Έλλην)

Χάνδερε

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Ξενοδοχίδης Θεόδ.

Κοιμίσης Ιωάν.

Γαραμιβαρτάν

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Φιρσέβα Α. (Ρωσσίς)

Κατηκαρίδου Ελισάβετ (διαμένει εις Θεσσαλονίκην)

Γαραμίβαρταν

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Ανδριανίδης Στέφανος-ιερεύς

Τσαλουχίδης Κοσμάς, Καβλασίδης Ευθύμιος

Χαζναντάρ

Συνοικισμός

Υπ. Παιδείας

Μεντιακίδης Γ. Σωκράτης

Χάσκιοϊ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Καριπίδης Ελευθέριος -ιερεύς

Παπαδόπουλος Λέων

Χατζή-Βαλή

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Καλπαχτζίδης Κωνσταντίνος -ιερεύς

Λεωνίδης Αλέξανδρος, Λιαρετίδης Ιωάννης

Χινζιρίκ

Ελληνικό

Εκκλησιαστικό

Οικονομίδης Στέφανος

Παναγιωτίδης Σπ. Γεώργιος

Χαπανλή

Αρμενικό

Υπ. Παιδείας

Παναγιωτίδης Ιωάννης

Γκιούλμπουλάχ

Αρμενικό

Υπ. Παιδείας

Κυριακίδης Γεώργιος

Διδάσκαλοι Αρμενείς

Νοβόσελημ

Ρωσικό

Υπ. Παιδείας

Κέμουρτζεφ Παναγιώτης (διαμένει εις περιοχήν Δράμας Ανθρακόπουλος)

Μπαϊκάρ

Μουσουλμανικόν

Υπ. Παιδείας

Τοσουνίδης Ματθαίος

Μπιμπίλωφ Ιωάννης (Έλλην)

Μιχρέλ

Μουσουλμανικόν

Υπ. Παιδείας

Οικονομίδης Αριστείδης

Ορτά-Κίλσε

Αρμενικό

Υπ. Παιδείας

Τσαχουρίδης Στυλιανός

Γορχάν

Αρμενικό

Υπ. Παιδείας

Παυλίδης Βασίλειος

Δαϊναλή

Μουσουλμανικόν

Υπ. Παιδείας

Αναστασιάδης Σολομών

Τεκνελή

Μουσουλμανικόν

Υπ. Παιδείας

Αβραμίδης Νεόφυτος

Ίμπις

Μουσουλμανικόν

Υπ. Παιδείας

Μεχτίδης Ισ. (διαμένει εις Αθήνας)

Μαλοζάν

Μουσουλμανικόν

Υπ. Παιδείας

Κοκοζίδης Νικόλαος

Καραχάτς

Μουσουλμανικόν

Υπ. Παιδείας

Καρακεφίδης Λάζαρος

Καρακάς

Μουσουλμανικόν

Υπ. Παιδείας

Καρακεφίδης Λάζαρος

Κιουλήμπουλαχ

Μουσουλμανικόν

Υπ. Παιδείας

Κυριακίδης Γεώργιος

Οκάμ

Κουρδικόν

Υπ. Παιδείας

Παπαλαυρεντιάδης Γεώργιος

Γρηγοριάδης, Φαχουρίδης Λουκάς κλπ. Ξένοι

Λιγκούρ

Κουρδικόν

Υπ. Παιδείας

Σαρασίτης Μιχαήλ

Σαρασίτη Ιουλία

Χάσκεϊ

Κουρδικόν

Υπ. Παιδείας

Καραογλάνωφ Μιχαήλ (Έλλην)

Αρπασέν

Κουρδικόν

Υπ. Παιδείας

Ματσουκατίδης δαμιανός

Σανάν-Ογλου

Κουρδικόν

Υπ. Παιδείας

Αδαμίδης Γεώργιος

Χοστούλμπεντ

Κουρδικόν

Υπ. Παιδείας

Λιαρέτωφ Κωνσταντίνος (Έλλην)

Σιβίν

Κουρδικόν

Υπ. Παιδείας

Σαπρανίδης Κωνσταντίνος

Τικάν

Κουρδικόν

Υπ. Παιδείας

Καραντινίδης Σάββας

Αγτζαλή

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Ξενιτίδης Βασίλειος

Μπεγλή -Αχμέτ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Ευθυμιάδης Γεώργιος

Μποζάτ

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Μεντεσίδης Ανδρέας

Ντολμπαντή

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Μπαγανάς Παναγιώτης

Γεντί -Κιλσέ

Ελληνικό

Υπ. Παιδείας

Θεοδωρίδης Γεώργιος

Καραχαψή

Κουρδικόν

Υπ. Παιδείας

Σωφρονίδης Νικόλαος

Νοβοσελίμ

Ρωσικό

Υπ. Παιδείας

Ξένος

Κυριακίδης Κυριάκος

Καρναβάζ

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Γαβριηλίδης Ιωάννης

Κουρκτσή

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Φωτιάδης Φίλιππος

Πανασκέρτ Κάτω

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Νικολαϊδης Κωνσταντίνος

Ολώρ

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Στυλιανίδης Κυριάκος

Αβραμίδης Βασίλειος

Ορτίς

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Γκιουμιούσης Μωϋσής

Πενιάκ

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Αμπατζίδης Κοσμάς

Ταουσκέρτ

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Βασιλειάδης Αβραάμ

Γεριάσεν

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Σαρχοσίδης Παναγιώτης

Αλατζά

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Λαπουρίδης Κοσμάς

Ανβεράν

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Ξιφιλίνος Νικόλαος

Μπαζαρτζίκ

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Σταφυλίδης Χρήστος

Σταφυλίδης Κυριάκος

Μπάσ-Κιοϊ

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Λαμπριανίδης στυλιανός

Ζιακ

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Αφεντουλίδης Δαμ. Μιχ.

Κερμουρλή

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Μωϋσιάδης Ελευθέριος

Πασλήν

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Λεβαντίδης Δημ. Λουκάς

Σαμπάν

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Σαρίδης Θεοφ. Αθανάσιος

Κοτιάκ

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

Κουζακαήν

Τουρκικόν

Υπ. Παιδείας

Χαρατζίδης Ηλ. Πολυχρόνης[1] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΣΟΥ (ΚΑΡΣΚΑΓΙΑ ΟΜΠΛΑΣΤ),Χ.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963,σελ. 145 έως 154

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου