ΑΡΝΤΙΣΤ ή ΑΡΤΟΣΤ

Αρντίστ ή Αρτόστ[1] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Είχε 1200 κατοίκους, οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Αντιγόνεια, Κοιλάδια και Χέρσο και στην πόλη του Κιλκίς.

Αρτός ή Αρδόστ[2] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Χωρίον τη; Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει 8χλμ. Κατά την απογραφήν του έτους 1913 είχε 1034 κατοίκους, οίτινες προήλθον εκ Χεριάνων Αργυρουπόλεως Πόντου. Ιερεύς των ήτο ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος και διδάσκαλος ο Ηλίας Ασλανίδης. Αρτοσλήδες εύρηνται εγκατεστημένοι εις Θεσσαλονίκην και εις Χέρσο (Χέρσοβο) Κιλκίς। Διεκρίνοντο δια την εργατικότητα και φιλομάθειάν των. Αντέρδασαν εις την προσπάθειαν εκσλαβισμού των και διετήρησαν αμόλυντον την γλώσσαν ως και τα ήθη και έθιμά των.

Αρδίστ[3] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες 1-१०

Αριθμός Οικογενειών: 144

Αριθμός ανδρών: 500

Αριθμός γυναικών: 534

Σύνολο : 1034

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):1200

Αρτός , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 858

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 3[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 402

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 413

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου