ΑΤΓΚΙΟΖ

Άτγκιοζ [1], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Κατοικήθηκε στις αρχές του 20ου αι. από Έλληνες της Χαλδίας. Μέχρι το 1920 οι 350 κάτοικοί του συντηρούσαν την εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου και δημοτικό σχολείο. Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν στα Θεοδόσια και Ελληνικό Κιλκίς, Βαρικό Σερρών και στα Κουδούνια Δράμας.

Ατκόζ[2] , Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Χωρίον της Επαρχίας Καγισμάν, απέχει εκ Καρς 50 χλμ. Κατά την απογραφήν του έτους 1907είχε 400 κατοίκους, οίτινες προήλθον εκ μεταναστών εκ Χερανίων του Πόντου. Είχαν εκκλησίαν και σχολείον, ούτινος διευθυντής ήτο ο Ε. Αρχοντίδης. Ατκοζλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Βαρυκό (Σάκαφτσα) Σερρών (οικογένειαι Ορφανίδη-Αμανατίδη) και εις Θεοδόσια (Χατζή-Μπαϊράμ) Κιλκίς (οικογέναια Ιορδανίδη Αμανάτ, παρατσούκλι Ασλάν, χαρακτηριστικός τύπος Ελληνικής λεβεντιάς και ομορφιάς, Ιορδανίδη Μιχαήλ, Πουλτουρτσίδη Περικλέους κλπ). Ομιλούν άνευ παραφθοράς την Ποντιακήν, είναι φιλότιμοι, εργατικοί και γενναίοι πολεμισταί.

Ατκόζ , Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][3]

Έλληνες κάτοικοι: 631

Ελληνικοί ναοί: -

Ιερείς: -

Ελληνικά σχολεία: -

Είδος σχολείου: -

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: -[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 412

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 414

[3] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου