ΒΑΡΓΕΝΕΖ

Βαργενέζ , Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας[1]

Μεγάλο ελληνικό χωριό της Γκιόλιας Αρνταχάν με 850 κατοίκους μέχρι το 1920, οι οποίοι κατάγονταν από την περιοχή Ερζινγκιάν. Συντηρούσαν εκκλησία και ελληνικό σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στη Μεγάλη Στέρνα και την πόλη του Κιλκίς.

Βαργενέζ[2]

Χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει 55 χλμ. Εεγύς του χωρίου διέρχεται ο ποταμός Κύρος (κούρα), όστις πηγάζει εκ των δυτικών υπωρειών του όρους Πουγά-Τεπέ της υποδιοικήσεως Κιόλιας ή Γκιόλιας. Κατά την απογραφήν του έτους 1907 είχε 618 κατοίκους προελθόντας εξ Ερζικιάν Πόντου. Είχαν εκκλησίαν (ιερεύς Γεώργιος Ιωαννίδης) και διτάξιον Ελληνικόν σχολείον (διδάσκαλοι Στεφ. Κωστελίδης και Χαράλαμπος Αποστολίδης, όστις απεβίωσεν εις Ελαιώνα (Ντουτλή) Σερρών, υιός του Κυριάκος Χαραλ. Αποστολίδης υπηρετεί εις Εποπτείαν Εμπορίου Ν. Σερρών). Βαργενεζλήδες εγκαταστάθηκαν εις Σέρρας, Θεσσαλονίκην και Φλώριναν.

Βαργενές[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες XVII,XX

Αριθμός Οικογενειών: 71

Αριθμός ανδρών: 335

Αριθμός γυναικών: 283

Σύνολο : 618

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 850

Βαργενέζ [4]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: Βαργεϊνσκοε: 753

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Βαργινές: 524

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Βαργινές, εξ Ερζινκιάν, Σχολ. Εκκλ. Και διδασκ. Ρως. Κατ, 524

Βαργενίς[5]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν( και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 625

Βαργκενίς

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 525

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Βαρκενές ή Βαργκενές

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][7]

Αριθμός σπιτιών: 85

Ελληνικός πληθυσμός: 525

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 22-34 [Βαρκενές α/α 28] κατέφυγαν στις γειτονικές πόλεις με λίγα πράγματα. Η εκκλησία τους λεηλατήθηκε.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 394

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 442

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[4] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[5] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 2(1937-1938), ΣΕΛ. 309-310

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου