ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΤΩΝ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προς σύνταξιν ακριβούς στατιστικής των εν καυκάσω Ελλήνων, δυστυχώς δεν τυπάρχουσιν αι αναγκαιούσαι πηγαί. Αι στατιστικαί πληροφορίαι, αι καταχωρούμεναι εν τω επισήμω ημερολογίω του Καυκάσου, μοι φαίνονται ότι δεν εισίν ακριβείς, διότι ανάγονται εις τα έτη 1897 και 1902. Το ημερολόγιον του 1907 παρέχει μόλον τούτο συμπληρωματικάς πληροφορίας, αλλά αύται δεν συμφωνούσι με τας πληροφορίας ας συνέλεξα εγώ. Δια τούτο ενταύθα εθεώρησα αναγκαίον να παραθέσω και την στατιστικήν του 1907 και την στατιστικήν ην συνέταξα εγώ»[1].

«Κυβερνείον Καρς

Ενταύθα παραθέτω […] την συνταχθείσαν υπ’ εμού[…][2]:

όνομα χωριού ή πόλης κατά Καλεντερίδη[3]

Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου[4]

Στατιστική συνταχθείσα υπό Κάφογλου Ιωάννη με τίτλο "Κατά την εμήν στατιστικήν"[5]

Έλληνες κάτοικοι

1

Αζάτ

Αζάτ

Αζάτ

524

2

Αλίσοφι

Αλή Σοφή

Αλί σοφή

538

3

Απουλπάτ ή Αμπουλβάρ

Απουλβάρτ

Αζουλπάρτ

490

4

Αρνταχάν

Αρδαχάν

5

Αρντίστ ή Αρτόστ

Αρτός

Αρτόστ

858

6

Αρσενιάκ ή Αρσενιάν

Αρσενέκ

Αρενιάκ

194

7

Άτγκιοζ

Ατκόζ

8

Βαργενέζ

Βαργκενίς

Βαργινές

524

9

Βεζίνκιοϊ

Βεζίν-κιοϊ

Βερίρ κιοϊ ή Βεζίν κιοϊ

849

10

Βερισάν

Βερισσάν

Βερισάν

484

11

Γέιτσα

Γέϊτζε

Γέγγητζε

508

12

Γενίκιοϊ

Γενίκιοϊ

Γενί κιοϊ

828

13

Γιάγμπασαν

Γιαγμπασάν

Γιάγ πασάν

578

14

Γιόλαγουζτσαμ

Γιαλαούζ-τσαμ

Γιανηλέζ τζαμ

530

15

Γιόλγκετσμεζ

Γελκετσμές

Γελ κετζμέζ

684

16

Γκιόλια-Μερτινίκ

Μερτενέκ

Μερτινίκ

281

17

Γκιουλεπέρτ

Γιηλιαμπέρτ

Κιουλαπέρτ

857

18

Εμιρχάν

Εμίρ-χαν

Εμίρ χαν

397

19

Ζέλετσα

Ζέλετζε

Ζάλλητζα

657

20

Ζεμζελέκ

Ζεμζελέκ

Σαμζαλέκ

292

21

Ιβανπόλ (Μολά-Μουσταφά)

Ιβάν-μπολ

Ιβανπόλ (Ιωαννούπολις)

572

22

Ισλαμσόρ

Ισλαμσόρ

Ισλαμσόρ

660

23

Καγισμάν

Κάγισμαν

Καγισμάν

78

24

Κ(Γ)αμισλί

Καμισλή

Καμησλή

388

25

Καράκλισε

Καρακηλισά

Καρακλής

838

26

Καρακούρτ

Καρακούρτ

Καρακούρτ

692

27

Καράουργκαν

Καραουργάν

Καραουργάν

421

28

Καρς

Καρς

Καρς

1250

29

Κετσιβάν

Κετσεβάν

Κιατζηβάν

210

30

Κιασάρ

Κεσέρ

Κιασσιάρ

360

31

Κιζίλ Κιλίσε

Κηζήλ-κλησέ

Κζηλ κήλισα

426

32

Κιόρογλου

Κιόρογλου

Κιορ ογλού

221

33

Κογκ

Κογκ

Κονκ

535

34

Λάλογλη

Λάλογλη

Λιάλ Ογλού

633

35

Μαγαρατζίκ

Μαγαρατζήκ

Μαγαραδζήκ

921

36

Μασουρτζίκ

Μασουρτζούχ

Μασουρδζήκ

880

37

Μεντζικέρτ

Μετζιγγέρτ

Μουτζηνγέρτ

670

38

Μερενές Άνω

Μερινέζ

Μερινές

411

39

Μερενές Κάτω

40

Μέτσιτλι

Μετσιτλή

Μετζητλί

602

41

Μουζαράτ

Μεζερέτ

Μουζαρέτ

330

42

Μπαγντάτ

Μπαγδάτ

Βαγδάτ

239

43

Μπαρτούζ

Μπαρτούς

Παρτάς

601

44

Μπεμπερέκ

Μπεμπερέκ

Πεδιαράκ

800

45

Ναριμάν

Ναρεμάν

Νορμάν

541

46

Ντεμίρκαπι

Νδεμίρ-καπού

47

Ντιβίκ

Τιβίκ

Διβίκ

689

48

Ντιόρτκιλισε

Ντορτ-κιλισέ

Δορτ Κίλισα

274

49

Ολουκλού

Ολουγλή

Ολουχλή

626

50

Όλτου

Όλτυ

Όλτι

20

51

Ορτάκιοϊ

Ορτάκιοϊ

Ορτάκιοϊ

462

52

Ούτσκιλισε

Ουστ-κιλισέ

Ουτζ Κίλισα

173

53

Παντζαρότ

Πατσουρέρ

Παντζουρέτ

392

54

Πεζιρκιάν-γκετσίτ

Πεζιργκιάν-κετσίτ

Παζιρκιάν κετζίτ

446

55

Πελίκπας -Μπουλιούκμπασι

Πελικμπάς

Πελίκ πας

643

56

Ποσίκ

Ποσέκ

Ποσήκ

297

57

Σαλούτ( περ. Αρταχάν)

Σαλούτ

Σαλούτ

543

58

Σαλούτ(περ. Καρς)

Σαλιούτ

Σαλούτ

523

59

Σαράφ

Σαράφ

Σιαράφ

449

60

Σαρίκαμις

Σαρικαμίς

61

Σιματέν

62

Σιντισκόμ

Σιντιζκώμ

Σινδισκέμ

876

63

Σιραχανά

64

Σούμπαταν

Σουπατάν

Σουδά πας

703

65

Σούρμπασαν

Σουρπασάν

Σορ πασάν

350

66

Ταχτάκιραν

Ταχτά-κηράν

Ταχτακιράν

498

67

Τεκνελή

68

Τουιγούν

Τουϊγούν

Τουϊγούν

614

69

Τουρκεσόν

Τουρκασέν

Τουρκιασέν

482

70

Τσαπίκ Άνω και Κάτω

Τσαπίκ άνω

Τσαπούκ

756

71

Τσαπίκ κάτω

72

Τσατάκ

Τσατάχ

Τζατάχ

345

73

Τσερμίκ Άνω και Κάτω

Τσορμίκ άνω

Τσερμίκ

615

74

Τσορμίκ κάτω

75

Τσιλεχανέ

Τσιλαχανά

Τζηλαχανέ

312

76

Τσιπλακλί

Τσιπλαχλή

Τζηπλαχλή

335

77

Τσοροσχώφ Κάτω

Τορεσχιέφ

Τορασχέβ

682

78

Φαχρέλ

Φαχρέλ

Φαχρέλ

361

79

Χαλίφογλου

Χαλήφ-ογλού

Χαλίφ ογλού

352

80

Χανάκ

Χανάχ

81

Χάνδαρα-Χάντερε

Χάνδερε

Χανδαριά

450

82

Χαραμή Βαρτάν

Χαραμή Βαρτάν

Χαραμή Βαρτάν

1172

83

Χασκαντάρ

Χαζνατάρ

84

Χάσκιοϊ

Χάσκιοϊ

Χας κιοϊ

450

85

Χατζή-βελή

Χαδζή Βελή

803

86

Χιντζιρίκ

Χιντζιρίκ

Χηνδζηρήκ

255

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΑ

39300[6]

«ΣΗΜ. Οι ομογενείς του κυβερνείου Καρς καθώς και του της Τυφλίδος, είναι σχεδόν αγρόται, ασχολούμενοι εις την γεωργίαν και την κτηνοτροφίαν. Επί Τουρκοκρατίας τω 1866, ουδείς Έλλην σταθερώς κατώκει εν αυτοίς. Εν δε τη περιφερεία Ελληνικά χωρία ήσαν τα εξής. Βαζίν, 15 οικογένειαι, Νορμάν, 50 οικ. Αλλά κεκρυμμένοι δια τον φόβον Χριστιανοί, υποκρινόμενοι τον οθωμανισμόν. Χοβέκ, Ιβηριστί λαλούντες και γράφοντες 40 οικογ. Και έτερον τι άσημον χωρίον με 20 οικογενείας. Μετά δε τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον του 1877-78 κατά μεγάλας ομάδας εκ των διαφόρων μερών της Μικράς Ασίας μετοικήσαντες πλείστοι ομογενείς , απετέλεσαν τα χωρία, ων ο κατάλογος καταχωρείται εν τη παρατιθεμένη στήλη, η δε πατρίς των αποίκων και η εκπαιδευτική κατάστασις εκάστου των χωρίων, λεπτομερέστατα εκτίθεται εν τη στατιστική του ‘Μαρκησίου’»[7].[1] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, σελ. 110

[2] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, σελ. 113

[3] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 386 έως 413

[4] Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, στο συλλογικό: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ, 1997,σελ. 547 έως 549

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, σελ. 113 έως 115

[6] Το σύνολο στη σελ. 115 παρουσιάζει τον αριθμό 39.301

[7] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, σελ. 115

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου