ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΡΣ ΑΡΤΑΧΑΝ ΚΑΤΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗ ΙΣΑΑΚ

ΚΑΤΆ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗ ΣΑΒΒΑ

ΚΑΤΆ

ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΚΑΤΆ ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗ ΙΣΑΑΚ

όνομα χωριού ή πόλης κατά Καλεντερίδη Σάββα[1]

όνομα χωριού ή πόλης κατά Κυνηγόπουλο Κωνσταντίνο[2]

όνομα χωριού ή πόλης κατά Λαυρεντίδη Ισαάκ[3]

Πλήθος Ελλήνων κατοίκων

κατά την απογραφήν του έτους

Αζάτ

Αζάτ

Αζάτ

695

1913

Αλίσοφι

Αλή-σοφή

Αλήσοφη

567

1907

Απουλπάτ ή Αμπουλβάρ

Αμπουλμπάρτ

Απουλπάτ

588

1907

Αρνταχάν

Αρνταχάν

Αρταχάν ή Αρδαχάν

250

1907

Αρντίστ ή Αρτόστ

Αρντός

Αρτός ή Αρδόστ

1034

1913

Αρσενιάκ ή Αρσενιάν

Αρσενέκ

Αρσενιάκ

214

1909

Άτγκιοζ

Ατ-κιόζ

Ατκόζ

400

1907

Βαργενέζ

Βαργκενές

Βαργενέζ

618

1907

Βεζίνκιοϊ

Βεζίνκιοϊ

Βεζίν Κιοϊ

1025

1913

Βερισάν

Βερισσάν

Βερισιάν

508

1907

Γέιτσα

Γέϊτσα

Γέϊτζε ή Γέϊτζια

572

1907

Γενίκιοϊ

Γενί-κιοϊ

Γενή-κιοϊ

1029

1907

Γιάγμπασαν

Γιαγ-μπασάν

Γιάγπασάν

607

1907

Γιόλαγουζτσαμ

Γιαλαούζ-τζαμ

Γιαλαγούζ-Τσιάμ ή Γιαλαγούτσιαμ

643

1913

Γιόλγκετσμεζ

Γιολ-Γκετζμέζ

Γιόλ-Κεσμέζ ή Γελκεσμέζ

697

1907

Γκιόλια-Μερτινίκ

Μερτινίκ

Μερτινίκ

372

1907

Γκιουλεπέρτ

Γκιουλιαμπέρτ

Κιουλεπέρ ή Γκιουλεπέρτ

952

1907

Γιζίλ

Γυζίλ

285

1907

Εμιρχάν

Εμίρ-χαν

Εμίρ Χαν ή Αμιρχάν

424

1907

Ζέλετσα

Ζέλετζε

Ζιάλιατσια

677

1907

Ζεμζελέκ

Ζεμζερέκ

Ζεμζελέκ

360

Μεζκερέκ

Ζεμπερέκ

500

Ιβανπόλ (Μολά-Μουσταφά)

Μολά-Μουσταφά

Ιβανπόλ ή Μολομουσταφά

800

1907

Ισλαμσόρ

Ισλαμσόρ

Ισλαμσόρ

643

1913

Καγισμάν

Καγισμάν

Καγισμάν

250

1907

Κ(Γ)αμισλί

Καμισλή

Κάμισλη ή Γάμισλη

477

1907

Καράκλισε

Καράκιλσια

Καράκλησε ή Γαράκλησε

1102

1913

Καρακούρτ

Καρά-κουρτ

Γαραγούρτ ή Καρακούρτ

615

1907

Καράουργκαν

Καρά-ουργκάν

Καράουργαν ή Γαράουργαν

495

1907

Καρς

Καρς

Καρς

Κετσιβάν

Κετζί-βαν

Κιατσιβάν

375

1907

Κιασάρ

Κεσέρ

Κιασιάρ

650

1907

Κιζίλ Κιλίσε

Κυζίλ ή Γυζίλ Κλισέ

508

1907

Κιόρογλου

Κιόρ-ογλού

Κιόρογλη

292

1907

Κογκ

Κογκ

Κογκ

620

1907

Λάλογλη

Λαλ-ογλή

Λάλογλη

620

1907

Μαγαρατζίκ

Μαγαρατζούχ

Μαγαρατζίκ

1170

1913

Μασουρτζίκ

Μασουρτζούχ

Μασουρτζίκ

880

1913

Μεντζικέρτ

Μουζιγκέρτ

Μουζινγκέρτ ή Μιτζινγκέρτ

983

1907

Μερενές Άνω

Μερενές Άνω

Μερενές ή Μερινές Άνω

200

1907

Μερενές Κάτω

Μερενές Κάτω

Μερενές Κάτω

258

1907

Μέτσιτλι

Μέτζητλι

Μιάτσιτλη ή Μέτσιτλη

608

1907

Μουζαράτ

Μεζαρέτ

Μουζαράτ

573

1907

Μπαγντάτ

Μπαγντάτ

Μπαγτάτ

257

1907

Μπαρτούζ

Μπαρντούζ

Παρτούζ

614

1907

Μπεμπερέκ

Μπεμπερέκ

Πιαπιαριάκ ή Πεπερέκ

843

1907

Ναριμάν

Ναρμάν

Ναρμάν

557

1907

Ντεμίρκαπι

Ντεμίρ-Καπού

Δεμίρ ή Τεμίρ Καπού

425

1907

Ντιβίκ

Ντιβίκ

Τιβίκ

726

1907

Ντιόρτκιλισε

Τιόρτ-Κιλσιά

Δορτ Κλισέ ή Τορτ Κλισέ

426

1907

Ολουκλού

Ολουχλή

Όλουχλη

734

1907

Όλτου

Όλτυ

Όλτυ

150

1907

Ορτάκιοϊ

Ορτά-κιοϊ

Ορτάκιοϊ

535

1907

Ούτσκιλισε

Ούτς-Κιλισσιά

Ούτς -Κλισέ

283

1907

Παντζαρότ

Παντζαρότ

Παντζιαρότ

448

1907

Πεζιρκιάν-γκετσίτ

Μπεζιρκιάν-Κετζίτ

Πεζιρκιάν-Κετσίτ

478

1907

Πελίκπας -Μπιουλιούκμπασι

Μπελίκ-μπας

Πελίκ- Πάσκιοϊ

704

1907

Ποσίκ

Ποσίκ

Ποσίκ

296

1907

Σαλούτ( περ. Αρταχάν)

Σαλούτ

Σαλούτ( περ. Αρταχάν)

641

1907

Σαλούτ(περ. Καρς)

Σαλούτ

Σαλούτ(περ. Καρς)

500

1907

Σαράφ

Σιαράφ

Σιαράφ (Αφρός)

541

1907

Σαρίκαμις

Σαρικαμίς

Σαρήκαμις

500

1907

Σελίμ-Κιοϊ[4]

1907

Σιντισκόμ

Σιντισκόμ

Σινδισκόμ

929

1907

Τσιλεχανέ

Σιραχανά

Τσιλαχανά ή Σιραχανά

224

1907

Σούμπαταν

Σουμπατάν

Σουπατάν

850

1913

Σούρμπασαν

Σουρμπασάν

Σουρπασάν

437

1907

Ταχτάκιραν

Ταχτά-γιράν

Ταχτάγ-γράν

575

1907

Τεκνελή

Τουιγούν

Τουϊγούν

Τουϊγούν

579

1913

Τουρκεσόν

Τιουρκεσέν

Τουρκασέν ή Τουρκιασσέν

680

1907

Τσαπίκ Άνω και Κάτω

Τσαπίκ Άνω

Τσιαπίκ Άνω

400

1913

Τσαπίκ Κάτω

Τσιαπίκ Κάτω

687

1913

Τσατάκ

Τσιατάχ

Τζιατάχ

338

1907

Τσερμίκ Άνω και Κάτω

Τσορμίκ

Τσιορμίκ Άνω

667

1907

Τσιορμίκ Κάτω ή Τσορμίκ

367

Τσιπλακλί

Τσιπλαχλή

Τσίπλαχλη

370

1907

Τσοροσχώφ Κάτω

Τοροσκώφ

Τοροσχόφ ή Τοροσκόφ

691

1907

Φαχρέλ

Φαχρέλ

Φαχρέλ

380

1907

Χαλίφογλου

Χαλίφ-ογλή

Χαλίφ Ογλού

507

1913

Χανάκ

Χανάχ

Χανάχ ή Γανάχ

475

1907

Χάνδαρα-Χάντερε

Χαν-ντερέ

Χάντιαρε ή Χαν-Δερέ

734

1907

Χαραμή Βαρτάν

Χαραμιβαρτάν

Χαραμή Βαρτάν ή Αράμ Βαρτάν

1482

1913

Χασκαντάρ

Χαζνατάρ

Χάσκιοϊ

Χασ-κιόϊ

Χάσκιοϊ

442

1907

Χατζή-Βελή

Χατζή Βελή

660

1913

Χιντζιρίκ

Χιντζιρίκ

Χιντζιρίκ

330

1913

Σύνολο:

47598[5][1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 386 έως 413

[2] ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΟ ΜΠΕΖΙΡΚΙΑΝ-ΚΕΤΖΙΤ ΤΟΥ ΚΑΡΣ, (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦO σε ΚΜΣ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1961, σελ. 6

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π., τόμ. 31ος,σελίδες 413 έως 450

[4] «Βάσει στατιστικών στοιχείων του 1907 είχεν 800 κατοίκους, εξ ων οι πλείστοι Μαλακάνοι και ελάχιστοι έλληνες εκ Πόντου»

(ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π., τόμ. 31ος, σελ. 442)

[5] Το σύνολο θα μπορούσε να θεωρηθεί απλά ενδεικτικό, καθότι για άλλες περιοχές έχουμε τη στατιστική του 1907 και για άλλες τη στατιστική του 1913

Ο Λαυρεντίδης αναφέρει πως «ο πληθυσμός του Κυβερνείου Καρς κατά μεν την απογραφήν του έτους 1909 ήτο 278615, βάσει δε στατιστικών στοιχείων του έτους 1913 ανήλθεν εις 321954, εξ ων 65000 Έλληνες, ισάριθμοι Αρμένιοι, 181421 Μουσουλμάνοι (Τούρκοι, Κούρδοι, Τουρκμένοι, Ουσετίνοι, Λεζκίνοι και Καραπαχάχοι), 10431 Μαλακάνοι (Ρώσοι αιρετικοί) και οι λοιποί ορθόδοξοι Ρώσοι».

(ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π., τόμ. 31ος, σελ. 427)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου