ΖΕΛΕΤΣΑ

Ζέλετσα , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ [1]

Ελληνικό χωριό που κατοικούνταν από 1400 κατοίκους, οι οποίοι συντηρούσαν την εκκλησία του Αγίου Παύλου και διτάξιο δημοτικό σχολείο με 150 μαθητές. Στη Ζέλετσα έζησε ο λυράρης Θεόδωρος Μελισσανίδης. Μερικοί από τους κατοίκους της Ζέλετσας μετά το 1920 κατέφυγαν στην περιοχή του Βλαδικαυκάς και κάποιοι άλλοι στη Χρυσή Αλμωπίας και το Μεσονήσι Φλώρινας, όπου μετέφεραν και την εικόνα της Παναγίας.

Ζιάλιατσια[2]

Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει 32 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 677 κατοίκους, προελθόντας εξ Ορένσκια Αρυρουπόλεως. Οι Ζιαλιατσιαλήδες διεκρίνοντο δι εργατικότητα, εμμονήν εις τα πάτρια και επίδοσιν εις τα γράμματα. Είναι εν εκ των ελαχίστων χωρίων του Κυβερνείου Καρς, το οποίον όχι μόνον εκάλυπτε τας εκπαιδευτικάς του ανάγκας εξ ομοχωρίων διδασκάλων, αλλ’ απέστελλε πλεονάζοντας, εις τα σχολεία και άλλων χωρίων.

Ιδιαιτέρως διεκρίνοντο οι Μικόλαος Σωφρονίδης (απεβίωσε το 1971, τέκνα του είναι οι άριστοι επιστήμονες Ευστάθιος Νικ. Σωφρονίδης, μαθηματικός και πολ. Μηχανικός και Δέσποινα σύζυγος Ιωάν. Μπάρμπα, καθηγήτρια Φυσικών), Κοσμάς Ιερόπουλος 9συνταξιούχος γυμνασιάρχης), Αλέξανδρος Παπαζαχαριάδης, Αλέξανδρος Παπαεϊμέδης κλπ. Είναι εγκατεστημένοι εις Θεσσαλονίκην, Κουφάλια Θεσσαλονίκης και Χρυσήν (Ζλάτινα) Αλμωπίας. Άπαντες ομιλούν την Ποντιακήν άνευ παραφθοράς τινος εκ τοπικών επιδράσεων.

Ζάλατζα[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

Αριθμός Οικογενειών: 100

Αριθμός ανδρών: 339

Αριθμός γυναικών: 338

Σύνολο : 677

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 1400

Ζέλετσα[4]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Ζάλλητζα: 657

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Ζάλυτσια, Τα χωρία ταύτα έχουσιν ανά εν εκκλησιαστικόν σχολείον άνευ διδασκάλου[…], κάτοικοι :-

Ζάλατζα[5]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 885

Ζέλετζε

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 852

Ελληνικοί ναοί: -

Ιερείς: -

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Ζέλετσε ή Ζέλετζε

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][7]

Αριθμός σπιτιών: 80

Ελληνικός πληθυσμός: -

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών αριθ. 41-51 [Ζέλετσε α/α 50] τα εγκατέλειψαν. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν. Οι εκκλησίες τους ερημώθηκαν.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 410

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 420

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[4] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[5] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 561
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου