ΚΙΑΣΑΡ

Κιασάρ, Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας[1]

Ελληνικό χωριό της Γκιόλας, με 700 περίπου Έλληνες κατοίκους που συντηρούσαν σχολείο και εκκλησία. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Ποντοκερασιά , Άγιος Αντώνιος και Εύζωνοι Κιλκίς, Πατρίδα και Βεργίνα Ημαθίας και Λαχανά Θεσσαλονίκης.

Κιασιάρ[2]

Χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει 40 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχεν 650 κατοίκους, προελθόντας εκ Καισαρείας. Διετήρουν εκκλησίαν (ιερεύς των Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος) και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, διευθυντής του οποίου ήτο ο ιερεύς Κων. Παπαδόπουλος και διδάσκαλος ο Γεώργ. Αλεξανδρίδης Κιασιαρλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Ευζώνους (Ματσίκοβο), Ποντοκερασιά (Παρπάτ) Κιλκίς, εις Λαχανά Θεσσαλονίκης και εις Πατρίδα (Τουρκοχώρι) Ημαθίας.

Κεσάρ[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες XVII,XX

Αριθμός Οικογενειών: 59

Αριθμός ανδρών: 250

Αριθμός γυναικών: 217

Σύνολο : 467

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 700

Κιασάρ [4]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Κιασσιάρ: 360

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Κιασιάρ, Τα τρία [Κιασιάρ-Μερτινίκ-Μουζιαράτ] ταύτα χωρία έχουσι τουρκοφώνους κατοίκους μεταναστεύσαντας εκ Καισαρείας. Έχουσι Σχολεία εκκλησιαστικά και ανά ένα διδ. Δια τα Ρως., κάτοικοι[των τριών χωρίων] : 1244

Κεσάρ[5]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 644

Κεσέρ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 522

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Κεσέρ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][7]

Αριθμός σπιτιών: 60

Ελληνικός πληθυσμός: 522

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 22-34 [Κεσέρ α/α 25] κατέφυγαν στις γειτονικές πόλεις με λίγα πράγματα. Η εκκλησία τους λεηλατήθηκε.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 394

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 428

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[4] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[5] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου