ΧΑΤΖΗ-ΒΕΛΗ

Χατζή-Βαλή [1], Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σoυραγκέλ

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Χατζή-Βαλή

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Σουραγκέλ

Αριθμός οικογενειών: 52

Αριθμός ανδρών: 409

Αριθμός γυναικών: 394

Σύνολο : 803

Χατζή Βελή[2]

Χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει 17 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1913 είχεν 660 κατοίκους, προελθόντας εκ Τσάλκας , οίτινες παλαιότερον (1856) είχαν μεταναστεύσει εκ Πόντου εις Τσάλκαν Τυφλίδος Αντικαυκαύσου Ρωσίας. Διετήρουν εκκλησίαν (ιερεύς των ο Κωνσταντίνος Καλπαχτζίδης) και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον ο Αλεξ. Λεωνίδης. Χατζηβελήδες είναι εγκατεστημένοι εις Κιλκίς.

Χατζή-Βαλή[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σ. 6-13

Αριθμός Οικογενειών: 73

Αριθμός ανδρών: 334

Αριθμός γυναικών: 326

Σύνολο : 660

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 1000

Χατζή-Βαλή [4]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Χαδζή Βελή: 803

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Χαδζή Βελή, επίσης εκ Τσάλκας, τουρκόφωνοι. Σχολή Εκκλ. Μεθ’ ενός διδασκάλου δια τα Ρωσσικά, κάτοικοι :651

Χατζί-Βελή[5]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 705

Χατζή-βελή

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 650

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1[1] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 450

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[4] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[5] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου