ΣΙΝΤΙΣΚΟΜ

Σιντισκόμ (Yalnizcam), Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Αρταχάν[1]

Χωριό του Αρνταχάν , με 1200 κατοίκους καταγόμενους από την Αργυρούπολη του Πόντου, οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στην πόλη του Κιλκίς και στα χωριά Άνω και Κάτω Ποταμιά, Διπόταμο, Λειψύδριο και Σεβαστό και στον Τριπόταμο Ημαθίας.

Σινδισκόμ[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Σινδισκόμ

Διοίκησις: Αρδαγκάν

Υποδιοίκησης: Αρδαγκάν

Αριθμός οικογενειών: 110

Αριθμός ανδρών: 427

Αριθμός γυναικών: 389

Σύνολο : 816

Σινδισκόμ[3]

Χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει περί τα 20 χλμ. Κατά στατιστικά στοιχεία του έτους 1907 είχεν 929 κατοίκους προελθόντας εξ Αργυρουπόλεως. Διετήρουν εκκλησίαν(ιερεύς των Ιωάννης Ξιλιφίνος) και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον οι Μιλτιάδης Ξιλιφίνος και Αβραάμ τριανταφυλλίδης. Σινδισκομλήδες είναι εγκατεστημένοι, εις Σεβαστό (Σέσλοβο) Κιλκίς, εις Θεσσαλονίκην και εις Σέρρας (συνοικία Ακροπόλεως).

Σινδιζκόμ[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907στατ. IV σ. 15-18

Αριθμός Οικογενειών: 111

Αριθμός ανδρών: 499

Αριθμός γυναικών: 430

Σύνολο : 929

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 1200

Σινδισκόμ [5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: Σινδιζγέμσκοε: 876

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Σινδισκέμ: 876

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Σινδισκόμ,μετηνάστευσαν εξ Αργυρουπόλεως. Έχουσι σχολείον εκκλησιαστικόν με διευθυντήν ιερέα Έλληνα, και διδασκάλους 2 επίσης Έλληνας, ων ο εις διδάσκει την Ρως. ,κάτοικοι :876

Σιντισκέμ[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 1285

Σιντιζκώμ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 878

Ελληνικοί ναοί: -

Ιερείς: -

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 3

Σιντισγόν ή Σιντιζκώμ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 90

Ελληνικός πληθυσμός: 878

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 14-21 [Σιντισγόν α/α 15] έφυγαν 5 ώρες πριν από την εισβολή των Τούρκων. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν από τους γείτονες.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 391

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 442

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου