ΣΟΥΜΠΑΤΑΝ

Σούμπαταν( Subatan) [1], Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σoυραγκέλ Αποστάσεις : 24 χλμ Ατου Καρς, στο δρόμο προς Άνι

Ελληνικό χωριό του Καρς με 850 κατοίκους που κατάγονταν από την Τσάλκα, όπου είχαν προηγουμένως μεταναστεύσει από την περιοχή της Νικόπολης. Μέχρι το 1920 συντηρούσαν εκκλησία και διτάξιο σχολείο.

Σουμπατάν[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Σουμπατάν

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Σουραγκέλ

Αριθμός οικογενειών: 67

Αριθμός ανδρών: 298

Αριθμός γυναικών: 342

Σύνολο : 640

Σουπατάν[3]

Χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει περί τα 15 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1913 προκύπτει ότι είχεν 850 κατοίκους, προελθόντας εκ Τσάλκας Τυφλίδος (πρόγονοί των παλαιοί μετανάσται εκ Κολωνίας Πόντου εις Τσάλκαν Τυφλίδος Ρωσίας). Διετήρουν εκκλησίαν (ιερεύς των Γεώργιος Καριπίδης) και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον οι Λάζαρος Καριπίδης και Σάββας Ιωαννίδης[4].

Σουπανταλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Αγ. Κυριακήν Δράμας, εις Καβάλαν, Θεσσαλονίκην και Αθήνας.

Σουμπατάν[5]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σ. 6-13

Αριθμός Οικογενειών: 98

Αριθμός ανδρών: 358

Αριθμός γυναικών: 332

Σύνολο : 690

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):850

Σούμπαταν[6]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Σουδά πας: 703

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Σουπατάν, μετανάσται εκ Τσάλκας, τουρκόφωνοι. Σχολή Εκκλ. Μεθ’ ενός δια τα Ρωσσικά διδασκάλου, κάτοικοι :703

Σουμπατάν[7]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 1210

Σουπατάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][8]

Έλληνες κάτοικοι: 703

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 403

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 442

[4] Ήσαν τουρκόφωνοι όταν μετηνάστευσαν εις Ρωσίαν, αντέδρασαν ζωηρώς εις προσπάθειαν εκρωσισμού των και τελικώς έγιναν πάλιν ελληνόφωνοι.

[5] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[6] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[7] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 5491 σχόλιο:

  1. Ο παππούς μου , Συλβέστρος Αϊδηνίδης του Κωνσταντίνου ήταν από το Σουμπατάν του Καρς. Ήταν ένας από τους 703...

    ΑπάντησηΔιαγραφή