ΝΤΙΒΙΚ

Ντιβίκ , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Σογανλούκ [1]

Ελληνικό χωριό του Σαρίκαμις, με 726 κατοίκους, που συντηρούσαν εκκλησία και διτάξιο ελληνικό σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στην Τέρπυλλο, Κρηστώνη, Πηγή και την πόλη του Κιλκίς, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Πτολεμαϊδα Κοζάνης, Αχινό και Λευκώνα Σερρών.

Διβίκ[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Διβίκ

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Σογανλούγ

Αριθμός οικογενειών: 76

Αριθμός ανδρών: 347

Αριθμός γυναικών: 314

Σύνολο : 661

Τιβίκ [3]

Χωρίον της Επαρχίας Σαρήκαμις, εξ ου απέχει περί τα 35 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχεν 726 κατοίκους, οίτινες προήλθον εκ Μεσοχαλδίας. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, ιερεύς των ήτο ο Γεώργιος Μπαγανάς και διδάσκαλοι ήσαν οι Ιωάννης Καλτσίδης και Σοφία Καλτσίδου. Τιβικλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Θεσσαλονίκην (αι οικογένειαι των Γεωργ. Σιβετίδη, δικηγόρου πρώην Νομάρχου και του δασολόγου Κλήμη Σιβετίδη), Ωραιόκαστρο (Δαούτ Μπαλή) Θεσσαλονίκης, εις Τέρπυλλον (Κιουρκιούρτ) Κιλκίς, εις Λευκώνα (Καβακλή) Σερρών (αι οικογένειαι Χαριτίδη Γ. και Κοκοβίδη Θεοδώρου), εις Αχινό Σερρών (η οικογένεια Κοκοβίδη Στεφάνου) και εις Αθήνας (η οικογένεια του αξιωματικού ε.α. Αγαθονίκου Κουταλίδη). Εκ Τιβίκ ήτο η διδασκάλισσα Βαρβάρα Σαρχοσίδου, το γένος Χαριτίδου, ήτις απεβίωσε το 1968 εις Λευκώνα Σερρών, όπου διαμένει εισέτι η θυγάτηρ της Ευφροσύνη σύζυγος Κωνσταντίνου Πορτοκαλλίδη.

Διβίκ[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907 στατ. IV σελ. 6-13

Αριθμός Οικογενειών: 90

Αριθμός ανδρών: 378

Αριθμός γυναικών: 348

Σύνολο : 726

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 800

Ντιβίκ[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Διβίκ: 689

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60): Τηβήκ, εκ Μεσοχαλδίας. Σχολείο κυβερνητικόν μεθ’ ενός δια τα Ρωσσικά διδασκάλου. Κάτοικοι : 698

Διβίκ[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 925

Τιβίκ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 698

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: κυβερνητικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 2

Διβίκ ή Τιβίκ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 110

Ελληνικός πληθυσμός: 698

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών αριθ. 41-51 [Διβίκ α/α 44] τα εγκατέλειψαν. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν. Οι εκκλησίες τους ερημώθηκαν.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 411

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 444

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 561Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου