ΧΑΝΑΚ

Χανάκ (Hanak) Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Αρταχάν[1]

Μεγάλο χωριό του Αρνταχάν, που μέχρι το 1920 κατοικούνταν από χίλιους Έλληνες οι οποίοι συντηρούσαν την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και σχολείο. Οι Έλληνες του Χανάκ μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Ακρίτας και Ηλιόλουστο Κιλκίς, Γεωργιανοί Βεροίας και Λευκώνας Σερρών. Σήμερα το Χανάκ, που διαρρέεται από τον Τσοτ, παραπόταμο του Κύρου, έχει εξελιχθεί σε όμορφη κωμόπολη η οποία αξίζει μια επίσκεψη, ιδιαίτερα γι αυτούς που έχουν σχέση καταγωγής με τον τόπο.

Χανάχ Κάτω[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Χανάχ Κάτω

Διοίκησις: Αρδαγκάν

Υποδιοίκησης: Αρδαγκάν

Αριθμός οικογενειών: 55

Αριθμός ανδρών: 215

Αριθμός γυναικών: 204

Σύνολο : 419

Χανάχ ή Γανάχ[3]

Χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει περί τα 20 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 475 κατοίκους, προελθόντας εξ Αργυρουπόλεως. Είχαν εκκλησίαν αφιερωμένην εις τον Άγιον Γεώργιον, η θαυματουργός εικών του οποίου προσείλκυε χιλιάδας πιστών, οίτινες προσέτρεχον από διάφορα μέρη δια να προσκηνύσουν και επικαλεσθούν την χάριν και βοήθειαν του Αγίου. Ιερεύς των Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και Πρόεδρος Κοινότητος Σάββας Ζευγαρόπουλος εξετελέσθησαν το 1917 υπό Τούρκων. Διετήρουν και τριθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον οι Παρασκευάς Ματσουκάτωφ, Ιωάννης Ιωακειμίδης και Ανδρέας Ιασονίδης (διαμένει εις Κιλκίς). Χαναχλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Ακρίτα (Βλαδάγκα) Κιλκίς, εις Γεωργιανούς (Τόπλιανη) Βεροίας Νομού Ημαθίας (αι οικογένειαι Θεοφυλάκτου Θεοφυλακτίδη, Συμεών Αδαμίδη και Μιχαήλ Γάπου, ο συνταξιούχος διδάσκαλος Γρηγόριος Θεοδωρίδης κλπ), εις Θεσσαλονίκην (ο συνταξιούχος διδάσκαλος Γεώργιος Αδαμίδης, ο Αντωνιάδης, δικηγόρος, και ο Γεώργιος Ιωάννου Θεοφυλακτίδης, υπάλληλος Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης, όπου επίσης είναι εγκατεστημένος ο πάππος του Γεώργιος και ο πατήρ του Ιωάννης) και εις Αθήνας (οι Λεωνίδας Αδαμίδης και Λεων. Θεοφυλακτίδης).

Χανάχ Κάτω[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907στατ. IV σ. 15-18

Αριθμός Οικογενειών: 55

Αριθμός ανδρών: 266

Αριθμός γυναικών: 209

Σύνολο : 475

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 1000

Χανάκ[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: -: -

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Χανάκ, εξ Αργυρουπόλεως. Έχουσι Σχ. Κυβερνητικόν και διδασκάλους δύο ων ο εις δια τα Ελληνικά, κάτοικοι : 438

Χανάχ[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 650

Χανάχ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 599

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: κυβερνητικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 3

Χανάχ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 50

Ελληνικός πληθυσμός: 599

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 14-21 [Χανάχ α/α 20] έφυγαν 5 ώρες πριν από την εισβολή των Τούρκων. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν από τους γείτονες.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 396

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 448

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου