ΒΕΖΙΝΚΙΟΪ

Βεζίνκιοϊ[1] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Απείχε 10 χλμ από το Σούμπαταν. Είχε πάνω από 1200 κατοίκους, η πλειοψηφία των οποίων ασχολούνταν με την κτηνοτροφία. Συντηρούσαν εκκλησία και τετρατάξιο δημοτικό σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στο Μεταλλικό και στην πόλη του Κιλκίς, στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης, την Οινόη και τον Περδίκκα Κοζάνης.

Βεζίνκιοϊ[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Βεζίνκιοϊ

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Καρς

Αριθμός οικογενειών: 82

Αριθμός ανδρών: 396

Αριθμός γυναικών: 403

Σύνολο : 799

Βεζίν Κιοϊ[3]

Χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει 12 χλμ. Κατά την απογραφήν του 1913 είχε 1025 κατοίκους, οι οποίοι προήλθον εκ μεταναστεύσεως (προ του 1878) εκ διαφόρων περιοχών του Πόντου. Είχεν εκκλησίαν και τετρατάξιον δημοτικόν σχολείον , ούτινος διευθυντής ήτο ο Βασίλειος Πολίτης και διδάσκαλοι οι Συμεών Πολλαέτης, Γρηγόριος Γρηγοριάδης, Στυλιανός Χαριτίδης και Ανδρέας Ευσταθιάδης, όστις απεβίωσεν εις Λευκώνα (Καβακλή) Σερρών, διατελέσας γραμματεύς της ομωνύμου κοινότητος επί πολλά έτη. Βεζίνκιολήδες είναι εγκατεστημένοι εις Αθήνας, Θεσσαλονίκην, Μεταλλικόν (Γιάννες) Κιλκίς και εις Λευκώνα (Καβακλή) Σερρών, ο Γεώργιος Ανδρ. Ευσταθιάδης, υιός του προμνησθέντος αειμνήστου Ανδρέα Ευσταθιάδη.

Βεζίνκιοϊ[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες 1-10

Αριθμός Οικογενειών: 139

Αριθμός ανδρών: 510

Αριθμός γυναικών: 515

Σύνολο : 1025

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 1200

Βεζίνκιοϊ [5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: Βεζίν κιοϊ: 849

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Βεζίρ κιοϊ ή Βεζίν κιοϊ: 849

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Βεζίν κιοϊ, το μόνο χωρίον κατοικούμενον υπό Ελλήνων επί τουρκοκρατίας, σχολείον Εκκλησιαστικόν μετά 2 δια τα Ρωσσικά διδασκάλων, κατ. : 849

Βεζίνκεϊ[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : -

Βεζίν-κιοϊ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 850

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 3[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 402

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 415

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου