ΚΑΓΙΣΜΑΝ

Καγισμάν (Kagizman)[1], Διοίκησης Καγισμάν(Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

[…]Στην επαρχία Καγισμάν, από το 1878 μέχρι τα έτη 1918-1920 υπήρχαν είκοσι ελληνικά χωριά, που το καθένα συντηρούσε εκκλησία και σχολείο, ενώ οι γυμνασιακές σπουδές γίνονταν στο ελληνικό γυμνάσιο του Καρς. Στην ίδια την πόλη του Καγισμάν μέχρι τα έτη 1918-1920 κατοικούσαν 150 έλληνες οι οποίοι μετά το 1920 ε εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα , Κοζάνη κ.α.

Καγισμάν[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Καγισμάν

Διοίκησις: Καγισμάν

Υποδιοίκησης: Καγισμάν

Αριθμός οικογενειών: 16

Αριθμός ανδρών: 40

Αριθμός γυναικών: 28

Σύνολο : 68

Καγισμάν[3]

Κωμόπολις , εν η η έδρα της ομώνυμου Διοικήσεως, εις ην υπήγοντο επτά χωρία υπό Ελλήνων Πόντου κατοικούμενα (Γιαλαγούζ-Τσιάμ, Ιβανπόλ, Κιατσιβάν, Ολουχλού, Ορτάκιοϊ, Τιαπίκ και Τσιλαχανά). Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 10.181 κατοίκους, εξ ων ελάχιστοι (250) ήσαν Έλληνες διαφόρου προελεύσεως. Εν Καγισμάν υπήρχε πλήρες Ρωσσικόν γυμνάσιον και αστική σχολή, της οποίας διευθυντής ήτο ο Έλλην κ. Ξένος και εκπαιδευτικοί επίσης εν τη αστική σχολή διδάσκοντες ήσαν οι Έλληνες Ευθύμιος Χρ. Παυλίδης και Κωνσταντίνος Αιγυπτιάδης. Περί του τόπου εγκαταστάσεώς των εν Ελλάδι δεν ανεύρομεν εισέτι στοιχεία.

Καγισμάν[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακ. XV-XXXI

Αριθμός Οικογενειών: 10

Αριθμός ανδρών: 61

Αριθμός γυναικών: 49

Σύνολο : 110

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):150

Καγισμάν[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: Καγισμάν: 82

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Καγισμάν: 78

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Καγισμάν, -, κατ. : 82

Καγισμάν[6]

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου]

Έλληνες κάτοικοι: 85

Ελληνικοί ναοί: -

Ιερείς: -

Ελληνικά σχολεία: -

Είδος σχολείου: -

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: -[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 405

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 420-421

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου