ΤΑΧΤΑΚΙΡΑΝ

Ταχτάκιραν (Tahtakiran), Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας[1]

Οδικές αποστάσεις: Στο 32ο χλμ της οδού Αρνταχάν-Γκιόλιας, λίγο πριν από την κωμόπολη Τσαγίρμπασι (Cayirbasi)

Ελληνικό χωριό της Γκιόλιας, του οποίου οι 750 κάτοικοι κατάγονταν από την Κασταμονή, Κατύωρα, Τοκάτη, Αργυρούπολη και Απές. Με την εκκένωση της περιοχής , το Δεκέμβριο του 1920 έφτασαν στο Καράμπουρουν 750 βασανισμένες ψυχές, από τις οποίες επέζησαν μόνο οι 400, που εγκαταστάθηκαν στην Πατρίδα Ημαθίας. Ο Ευστάθιος Χωραφάς, ο άνθρωπος που προσέφερε πολλά στους Έλληνες της Γκιόλιας στον Καύκασο , ήταν αυτός ο οποίος κατοχύρωσε έκταση που κατείχαν οι Τούρκοι πριν την ανταλλαγή, την οποία μάλιστα διεκδικούσε και ο Πυλόρωφ για δικούς του συμπατριώτες. Οι κάτοικοι της Πατρίδας τίμησαν το μεγάλο ευεργέτη τους , δίνοντας το όνομα «Ευστάθιος Χωραφάς» στον Πολιτιστικό σύλλογο του χωρίου τους.

Ταχτακράν[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Ταχτακράν

Διοίκησις: Αρδαγκάν

Υποδιοίκησης: Γκιόλιας

Αριθμός οικογενειών: 70

Αριθμός ανδρών: 232

Αριθμός γυναικών: 216

Σύνολο : 448

Ταχτάγ-γραν[3]

(Σανιδοσπάστης), χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει περί τα 45 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 575 κατοίκους, προελθόντας εκ Κατσαμονής. Αντιπρόσωπός των Χωραφάς εξεπροσώπησε την περιφέρειαν Κιόλιας. Ταχταγουράληδες είναι εγκατεστημένοι εις Πατρίδα (Τουρκοχώρι Βεροίας).

Ταχτακράν[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες XVII,XX

Αριθμός Οικογενειών: 75

Αριθμός ανδρών: 312

Αριθμός γυναικών: 263

Σύνολο : 575

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 750

Ταχτακιράν [5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Ταχτακιράν: 498

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Ταχτά κηράν, εκ Κασταμονής,Σχολ. Κυβερνητικόν μεθ ενός δια τα Ρωσσικά διδασκάλου, κατοικοι : 477

Ταχτακράν[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 728

Ταχτά-κηράν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 543

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: κυβερνητικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Ταχταουράν ή Ταχτακηράν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 110

Ελληνικός πληθυσμός: 563

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 22-34 [Ταχτακηράν α/α 29] κατέφυγαν στις γειτονικές πόλεις με λίγα πράγματα. Η εκκλησία τους λεηλατήθηκε.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 395

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 443

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου