ΜΠΕΜΠΕΡΕΚ

Μπεμπερέκ, Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Αρταχάν[1]

Ελληνικό χωριό του Αρταχάν με 1.000 κατοίκους καταγόμενους από τη Χαλδία. Υπήρχε τριτάξιο ελληνικό σχολείο και εκκλησία. Μετά το 1920 οι κάτοικοι του χωριού εγκαταστάθηκαν στα χωριά Παλαιό Γυναικόκαστρο και Αντιγόνεια Κιλκίς, το Φίλυρο Θεσσαλονίκης και το Μαυρόβατο Δράμας.

Πιαπιαριάκ ή Πεπερέκ[2]

Χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει περί τα 13 χλμ. Κατά στατιστικά στοιχεία του έτους 1907 είχεν 843 κατοίκους προελθόντας εξ Αργυρουπόλεως. Διετήρουν εκκλησίαν και τριθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον οι Παντελής Τσερτακίδης, Χαρ. Συμεωνίδης και Ροδάμα Συμεωνίδου. Πιαπιαριακλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Γυναικόκαστρο (Αβράκχισαρ) Κιλκίς και εις Μαυρόβατον (Καράτσαλι) Δράμας.

Μπεμπερέκ[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907στατ. IV σ. 15-18

Αριθμός Οικογενειών: 83

Αριθμός ανδρών: 439

Αριθμός γυναικών: 404

Σύνολο : 843

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 1000

Μπεμπερέκ [4]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: Πεδερίκσκοε:1482

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Πεδιαράκ: 800

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Πεδιαράκ, εξ Αργυρουπόλεως, Σχολ. Κυβερνητικόν μεθ’ ενός διδασκάλου δια τα Ρωσσικά ,κάτοικοι :800

Πεπερέκ[5]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 1181

Μπεμπερέκ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][6]

Έλληνες κάτοικοι: 800

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: κυβερνητικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 3

Πεπερέκ ή Μπεμπερέκ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][7]

Αριθμός σπιτιών: 180

Ελληνικός πληθυσμός: 800

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 14-21 [Μπεμπερέκ α/α 16] έφυγαν 5 ώρες πριν από την εισβολή των Τούρκων. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν από τους γείτονες.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 391

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 440

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[4] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[5] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου