ΝΤΕΜΙΡΚΑΠΙ

Ντεμίρκαπι, Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας[1]

Ελληνικό χωριό της Γκιόλιας με 700 περίπου κατοίκους που κατάγονταν κυρίως από το Σαχνάτσιμεν του Απές και συντηρούσαν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με εφημέριο τον Στυλ. Κορκοζίδη και τετρατάξιο δημοτικό σχολείο με δάσκαλο τον Ιωάννη Συμεωνίδη. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στην Επισκοπή και Μαρίνα Ναούσης, στον Προφήτη Ηλία και Ριζό Πέλλας.

Δεμίρ-Καπού[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Δεμίρ-Καπού

Διοίκησις: Αρδαγκάν

Υποδιοίκησης: Γιόλιας

Αριθμός οικογενειών: 37

Αριθμός ανδρών: 153

Αριθμός γυναικών: 120

Σύνολο : 273

Δεμίρ ή Τεμίρ Καπού[3]

(σημαίνει Σιδηρά Πύλη) Χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, κείται εις απόστασιν 85 χλμ από το Καρς. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 425 κατοίκους (ιδέ Στυλ. Μαυρογένους, Κυβερνείον Καρς, σελ. 198)[4]. Αν υποτεθεί ότι εκ των τελαυταίως (1912-1918) προσφυγόντων εις Καύκασον Ελλήνων εκ Πόντου εγκαταστάθη αριθμός τις προσφύγων και εις το Δεμίρ ή Τεμίρ Καπού, κατά πάσαν πιθανότητα και κατά λογικόν υπολογισμόν, ο συνολικός αριθμός των κατοίκων θα εκυμαίνετο μεταξύ 500-600 ατόμων. Είχαν εκκλησίαν (ιερεύς των Στυλιανός Κορκοζίδης) και διτάξιον σχολείον, ούτινος διευθυντής ήτο ο Έλλην διδάσκαλος Ιωάννης Συμεωνίδης. Έχουν εγκατασταθεί εις Προφήτην Ηλία Σκύδρας, Αγία μαρίνα (Σερμορίνοβο) Ναούσης, Επισκοπήν Ναούσης. Εκπρόσωπός των κατά την εις Ελλάδα προσφυγήν των ήτο ο Ιωσήφ Δημητριάδης. Διεκρίθησαν εν Ελλάδι ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ανώτερος αξιωματικός Χωροφυλακής, και ο αδελφός του Κωνσταντίνος, δικαστικός γραμματεύς.

Δεμίρ Καπού[5]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες XVII,XX

Αριθμός Οικογενειών: 48

Αριθμός ανδρών: 215

Αριθμός γυναικών: 210

Σύνολο : 425

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 700

Δεμίρ καπού[6]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: Δεμίρ καπού: 311

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: -: -

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Τεμίρ καπού, εκ Σεβαστείας, Σχολ. Εκκλ. Και διδασκ. Ρως. κατ : 351

Δεμίρ-Καπού[7]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 555

Νδεμίρ-καπού

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][8]

Έλληνες κάτοικοι: 312

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Δεμίρ-Καπού ή Ντεμίρ-Καπού

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][9]

Αριθμός σπιτιών: 90

Ελληνικός πληθυσμός: 312

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 22-34 [Δεμίρ-Καπού α/α 30] κατέφυγαν στις γειτονικές πόλεις με λίγα πράγματα. Η εκκλησία τους λεηλατήθηκε.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 394

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 419

[4] Ο Γεώρ. Γ. Γρηγοριάδης, Οι Πόντιοι του Καυκάσου, σελ. 27, αναφέρει (άνευ στατιστικών στοιχείων) 1000 κατοίκους και ο Ι.Η. Κάλφογλου, βάσει απογραφής 1901, μόνο 351 κατοίκους.

[5] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[6] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[7] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

[9] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου