ΤΣΙΛΕΧΑΝΕ

Τσιλεχανέ (Cilehane) [1], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

47 χλμ από Καρς και 17 από Καγισμάν

Ελληνικό χωριό του Καγισμάν με 300 κατοίκους που συντηρούσαν εκκλησία και δημοτικό σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στους Επταμύλους, Μαυροθάλασσα και Λευκώνα Σερρών, Κάτω Κλεινές Φλώρινας, την Πολίχνη Θεσσαλονίκης κ.α.

Τσιλαχανά[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Τσιλαχανά

Διοίκησις: Καγισμάν

Υποδιοίκησης: Καγισμάν

Αριθμός οικογενειών: 23

Αριθμός ανδρών: 93

Αριθμός γυναικών: 101

Σύνολο : 194

Τσιλαχανά ή Σιραχανά[3]

Χωρίον της Επαρχίας Καγισμάν, απέχει από Καρς 45 χλμ, εφημίζετο δια τα άφθονα και εξαιρετικής ποιότητας οπωροκηπευτικά και περιρρέετο υπό του Κιατσιβάν και Ορτάκιοϊ κατερχομένου ποταμού[4], του οποίου τα ύδατα εχρισημοποίουν δια την έτι μεγαλυτέραν επαύξησιν της παραγωγής των κήπων των. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 224 κατοίκους προελθόντας εξ Αρυρουπόλεως. Διετήρουν εκκλησίαν (εν η ιερούργει ο εξ Οτάκιοϊ Παπά-Ισαάκ Αρχοντίδης, όστις ελλείψει ιερέων υπηρέτει ταυτοχρόνως τας εκκλησίας Ορτάκιοϊ-Κιατσιβάν και Τσιλαχανά) και μονοθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκεν ο Αλέξ. Ευθυμιάδης. Τσιναχανλήδες ή Τσιλαχανέτ’ είναι εγκατεστημένοι εις Επταμύλους (Γετή Δερμέν) Σερρών, εις Κάτω Κλεινάς (Κλέστινα) Φλωρίνης, εις Μαυροθάλασσαν Σερρών (οικογένειαι Παύλου Παν. Παυλίδη), εις Πολίχνην (Καράϊσεϊν) Θεσσαλονίκης (αι οικογένειαι Δεσποίνης Κων. Χρυσουλίδου, Δαμιανού Κων. Χρυσουλίδου κλπ), εις Λευκώνα (Καβακλή) Σερρών (η Αγγέλη σύζυγος Φιλίππου Αρχοντίδη το γένος Γ. Σιδηροπούλου και εκ της αρχοντικής οικογενείας Ρωμανού, πατρός της αειμνήστου Χρυσάνας Ιωάννου Λαυρεντίδου, η Κυριακή σύζυγος Θεοφυλάκτου Μελεγκίδου, μόνη επιζώσα εγγονή, εκ μητρός, Ρωμανού).

Τσιλαχανά[5]

Στοιχεία έτους 1907

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακ. XV-XXXI

Αριθμός Οικογενειών: 27

Αριθμός ανδρών: 120

Αριθμός γυναικών: 104

Σύνολο : 224

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):300

Τζηλαχανέ[6]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Τζηλαχανέ: 312

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Σιραχανά, εξ Αργυρουπόλεως, Σχολ. Εκκλ. Και διδασκ. Ρως, κάτ. : 210

Σιραχανά ή Τσιλαχανά

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 300 (250)

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 407

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 446

[4] Ούτος ρέων περαιτέρω ενούται μετά του Αράξου (τ’Αραζή το ποτάμ, όπως εκ παραφθοράς επιχωρίως απεκαλείτο ο Άραξος), όστις εκβάλλει εις Κασπίαν.

[5] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[6] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου