ΧΙΝΤΖΙΡΙΚ

Χιντζιρίκ[1] , Διοίκησης Καρς (Kars)- Υποδιοίκησης Καρς

Είχε 500 Έλληνες κατοίκους οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Άνω Κοπανός Ημαθίας, Νέα Σεβάστεια Δράμας, Νέα Ζωή και Προφήτης Ηλίας Πέλλας, Μεσονήσι και Νέος Καύκασος Φλώρινας.

Χινζιρίκ[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Χινζιρίκ

Διοίκησις: Καρς

Υποδιοίκησης: Καρς

Αριθμός οικογενειών: 20

Αριθμός ανδρών: 125

Αριθμός γυναικών: 105

Σύνολο : 230

Χιντζιρίκ[3]

Χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει 15 περίπου χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1913 είχε 330 κατοίκους, προελθόντας εξ Αργυρουπόλεως. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον , εις ο εδίδασκον ο Στέφανος Οικονομίδης και ο Γεώργιος Σπυρ. Παναγιωτίδης. Χιντζιρικλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Φλώριναν (οικογένεια Καρασαββίδη-Ιωάννης Καρασαββίδης είναι γεωπόνος υπάλληλος ΑΤΕ), Αθήνας (ο Ευστάθιος Καρασαββίδης , μαθηματικός, οι εργολάβοι Θεμ. Αναστασιάδης, Αλ. Αλευρίδης και Ηρακλής Πατουλίδης), εις Άψαλον (Δραγουμανίτσα) Πέλλης, Άνω Κοπανό, Νέα Ζωή και Προφήτη Ηλία Εδέσσης.

Χιντζιρικλής είναι και ο τιμών το Ποντιακόν όνομα Τριαντάφ. Παπαθεοδωρίδης, Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Χινζφίκ[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες 1-10

Αριθμός Οικογενειών: 35

Αριθμός ανδρών: 170

Αριθμός γυναικών: 160

Σύνολο : 330

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 500

Χιντζιρίκ[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: Δζηνδζηρόπσκοε: 239

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Χηνδζηρήκ: 255

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Χηντσηρήκ, μετανάσται εξ Ερζερούμ, σχολείον Εκκλησιαστικόν και διδάσκαλον δια τα Ρωσσικά, κάτοικοι : 255

Χιντζιρίκ[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 507

Χιντζιρίκ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 285

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 403

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 449

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 283

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου