ΖΕΜΖΕΛΕΚ

Ζεμζελέκ, Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας[1]

Χωριό της Γκιόλιας, με 450 κατοίκους που συντηρούσαν την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου με εφημέριο τον Γεώργιο Ιωαννίδη και δημοτικό σχολείο με δασκάλους τους Γ. Αποστολίδη και Κ. Κωστελίδη. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στην πόλη του Κιλκίς, στην Επισκοπή και τη Μαρίνα Ημαθίας.

Ζαμζελέκ[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Ζαμζελέκ

Διοίκησις: Αρδαγκάν

Υποδιοίκησης: Γιόλιας

Αριθμός οικογενειών: 36

Αριθμός ανδρών: 144

Αριθμός γυναικών: 136

Σύνολο : 280

Ζεμζελέκ[3]

Επαρχίας Αρδαχάν, εξ ου απέχει περί τα 40 χλμ. Κάτοικοι 360, πλήρες δημοτικόν σχολείον, διευθυντής Αλεξ. Λαβασάς, διδάσκαλος Δημ. Παπαδόπουλος. Η εκκλησία των ετιμάτο εις το όνομα του Ιωάννου Προδρόμου και ιερεύς των ήτο ο Παπαγεώργης και ακολούθως ο Παπαπαναγιώτης (στοιχεία από τον Θεοδ. Παπαδόπουλον, αντισυνταγματάρχην Χωροφυλακής ε.α. εκ Δεζίρ Καπού). Εύρηνται εγκατεστημένοι εις Επισκοπήν (Επισκοπή) και Αγία Μαρίνα (Σερμορίνοβο) Ναούσης και 20 οικογένειαι εις Κιλκίς. Προήλθον εξ Αργυρουπόλεως.

Ζαμζελέκ[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες XVII,XX

Αριθμός Οικογενειών: 47

Αριθμός ανδρών: 189

Αριθμός γυναικών: 171

Σύνολο : 360

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 450

Ζεμζελέκ [5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Σαμζαλέκ: 292

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Αμζελέκ, εξ Απάς, Σχολ. Κυβερνητικόν και διδασκ. Ρως. κατ : 298

Σεμζελέκ[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 592

Ζεμζελέκ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 352

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: κυβερνητικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Σεμσελέκ ή Ζεμζελέκ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 70

Ελληνικός πληθυσμός: 352

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 22-34 [Σεμσελέκ α/α 24] κατέφυγαν στις γειτονικές πόλεις με λίγα πράγματα. Η εκκλησία τους λεηλατήθηκε.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 394

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 419

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 547

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου