ΜΠΑΓΝΤΑΤ

Μπαγντάτ, Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Αρταχάν[1]

Ελληνικό χωριό του Αρταχάν με 800 κατοίκους που κατάγονταν από τη Χαλδία και την Τραπεζούντα και μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Παλατιανό Κιλκίς, Ψηλόκαστρο Δράμας και Φανό Φλώρινας.

Μπαγτάτ[2]

Χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει περί τα 10 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 257 κατοίκους (ενώ το 1918 υπελογίζετο εις 800 περίπου λόγω της αθρόας μετοικεσίας νέων προσφύγων εκ Πόντου μετά την αποχώρησιν των Ρώσων εκ της περιοχής Τραπεζούντος).Οι Μπαγτατλήδες προήλθον εξ Αργυρουπόλεως και Τραπεζούντος. Διετήρουν εκκλησίαν και διτάξιον δημοτικόν σχολείον, του οποίου διευθυντής ήτο ο Θεοφύλακτος Κοτανίδης. Μπαγτατλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Παλατιανό (Σαραϊλή) της Κοινότητας Γερακαριού Κιλκίς.

Μπαγδάτ[3]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907στατ. IV σ. 15-18

Αριθμός Οικογενειών: 22

Αριθμός ανδρών: 140

Αριθμός γυναικών: 117

Σύνολο : 257

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 800

Βαγδάτ[4]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 685

Μπαγδάτ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][5]

Έλληνες κάτοικοι: 326

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Βαγδάτ ή Μπαγδάτ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][6]

Αριθμός σπιτιών: 50

Ελληνικός πληθυσμός: 326

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 14-21 [Μπαγδάτ α/α 17] έφυγαν 5 ώρες πριν από την εισβολή των Τούρκων. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν από τους γείτονες.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 391

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 435

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[4] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[5] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

[6] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου