ΤΣΑΠΙΚ ΑΝΩ και ΚΑΤΩ

Τσαπίκ Άνω και Κάτω [1], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Κεφαλοχώρι της περιοχής με 1400 Έλληνες κατοίκους, οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στην Άνω Κοκκινιά και Μελισσουργιό Κιλκίς, Μαυροδένδρι και Ποντοκώμη Κοζάνης, Θρυλόριο και Υφαντές Κομοτηνής, Παλαιόκαστρο, Ροδολίβος και Λευκώνα Σερρών, Κολχική και Κάτω κλεινές Φλώρινας και Κυριακή Έβρου.

Τσιαπίκ Άνω και Κάτω[2] [χωρίον], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Τσιαπίκ Άνω (Τ’ απάν’ το Τσιαπίκ)

Χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει περί τα 45 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1913 είχε 400 κατοίκους, προελθόντας εξ Αργυρουπόλεως. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον ο ιεροδιδάσκαλος Κων. Μπαγανάς και ο Ιωάννης Ιωαννίδης.

Τσιαπικλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Παλαιόκαστρο (Κούλα) Σερρών (οι Βαϊζίδης Αβραάμ, Βαϊζίδης Αριστείδης), εις Ροδολείβος Σερρών (ο συμβολαιογράφος Αναστάσιος Βαϊζίδης), εις Θεσσαλονίκην (ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός θεόφ. Βαϊζίδης και ο έμπορος υιός του Νικόλαος), εις Κοκκινιά (Κούσοβον) Κιλκίς (Γαβριηλιδαίοι κλπ) και εις Ποντοκώμην (Έρτεμους) Κοζάνης.

Τσιαπίκ Κάτω (Τ’ αφκά το Τσιαπίκ)

Χωρίον της Επαρχίας Καρς, εξ ου απέχει περί τα 43 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1913 είχε 687 κατοίκους, προελθόντας εξ Αργυρουπόλεως. Διετήρουν εκκλησίαν και διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον ο ιεροδιδάσκαλος Κων. Μπαγανάς και ο Θεόφ. Βαϊζίδης (ήδη συνταξιούχος κάτοικος Θεσσαλονίκης).

Εκ Τσιαπίκ κατήγετο και ο έφεδρος ταγματάρχης του Ρωσικού στρατού Καλλίνικος Γαβριηλίδης, όστις εν στολή έφιππος εκινείτο, περιτρέχων απ’ αρχής μέχρι τέλους εποπτεύων ως άγγελος φύλαξ και προστάτης την ατελείωτον φάλαγγα των προσφύγων, τον οποίον ευγνομόνως πάντοτε ενθυμούνται οι επιζήσαντες εκ των κακουχιών της δραματικής εκείνης πορείας από Καρς μέχρι Τιφλίδος.

Τσιαπικλήδες είναι εγκατεστημένοι εις Κοκκινιά Κιλκίς, Παλαιόκαστρον Σερρών και Ποντοκώμην Κοζάνης.

Τσαπίκ[3], Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Στοιχεία έτους 1907

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακ. XV-XXXI

Αριθμός Οικογενειών: 113

Αριθμός ανδρών: 487

Αριθμός γυναικών: 540

Σύνολο : 1027

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν):1400

Τσαπίκ Άνω , Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][4]

Έλληνες κάτοικοι: 512

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Τσαπίκ Κάτω , Διοίκησης Καγισμάν( Kagizman)- Υποδιοίκησης Καγισμάν

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][5]

Έλληνες κάτοικοι: 515

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 2[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 407

[2] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 445-446

[3] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 285

[4] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[5] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου