ΝΤΙΟΡΤΚΙΛΙΣΕ

Ντιόρτκιλισε, Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Γκιόλιας[1]

Ένα από τα χωριά της Γκιόλιας που εποικίστηκε με Έλληνες της περιοχής Απές. Το χωριό, όπως δείχνει το όνομά του που σημαίνει Τέσσερις Εκκλησίες, πριν από τους Έλληνες είχε κατοικηθεί από χριστιανούς Αρμένιους ή Γεωργιανούς. Οι 750 Έλληνες κάτοικοί του μέχρι το 1920 συντηρούσαν εκκλησία και δημοτικό σχολείο. Μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στα χωριά Χορήγι Κιλκίς, Επισκοπή και Μαρίνα Ημαθίας και Άνω Κοπανός Νάουσας.

Δορτ-Κιλισέ[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: Δορτ-Κιλισέ

Διοίκησις: Αρδαγκάν

Υποδιοίκησης: Γκιόλιας

Αριθμός οικογενειών: 35

Αριθμός ανδρών: 149

Αριθμός γυναικών: 125

Σύνολο : 274

Δορτ Κλισέ ή Τορτ Κλισέ[3]

(ορθοτέρα η Δευτέρα ονομασία, σημαίνει δε τέσσερες εκκλησίαι), χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει 40 χλμ. Περίπου. Ο πληθυσμός του βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 ήτο 426 κάτοικοι, οίτινες προήλθον εκ μεταναστεύσεως εξ Απές. Είχαν εκκλησίαν και διτάξιον δημοτικόν σχολείον, ούτινος διευθυντής ήτο ο Έλλην διδάσκαλος Παύλος Ορφανίδης (οικογένειά του διαμένει εις Θεσσαλονίκην). Περί του τόπου εγκαταστάσεώς των ελλείπουσι στοιχεία.

Δορτ-Κιλισέ[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1913 πίνακες XVII,XX

Αριθμός Οικογενειών: 48

Αριθμός ανδρών: 212

Αριθμός γυναικών: 214

Σύνολο : 426

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 750

Δορτ Κίλισα[5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: Δορτ Κίλισα: 1143

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Δορτ Κίλισα: 274

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Δορτ Κίλισα, εξ Απάς, Σχολ.Εκκλ. και διδασκ. Ρως, κατ. : 316

Δορτ-Κιλισά[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 545

Ντορτ-κιλισέ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 320

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Διορτ-Κιλισέ ή Ντορτ Κιλισέ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 75

Ελληνικός πληθυσμός: 320

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 22-34 [Διορτ-Κιλισέ α/α 34] κατέφυγαν στις γειτονικές πόλεις με λίγα πράγματα. Η εκκλησία τους λεηλατήθηκε.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 394

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 418

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 548

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 560Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου