ΧΑΣΚΙΟΪ

Χάσκιοϊ (Haskoy), Διοίκησης Αρταχάν( Ardahan)- Υποδιοίκησης Αρταχάν[1]

Οδικές αποστάσεις: 28 χλμ Α του Αρνταχάν, επί του δρόμου προς Καρς

Είχε 500 Έλληνες κατοίκους, οι οποίοι μετά το 1920 εγκαταστάθηκαν στους Άνω και Κάτω Αποστόλους και Ηλιόλουστο Κιλκίς, τον Τριπόταμο και τη Ραχιά Ημαθίας.

Χάσκιοϊ[2]

ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ των Ελληνικών οικογενειών , των εγκατασταθεισών βάσει των επισήμων στοιχείων της εποχής, εις τας διαφόρους πόλεις και χωρία του Κυβερνείου Καρς κατά τα το έτος 1878-79( Ημερολ. Κυβ. Καρς εκδ. 1902 πίναξ σελ. 1-32)

Ονομασία κατωκημένων χώρων: ΧάσκιοΪ

Διοίκησις: Αρδαγκάν

Υποδιοίκησης: Αρδαγκάν

Αριθμός οικογενειών: 36

Αριθμός ανδρών: 219

Αριθμός γυναικών: 174

Σύνολο : 393

Χάσκιοϊ[3]

Χωρίον της Επαρχίας Αρταχάν, εξ ου απέχει 15 χλμ. Βάσει στατιστικών στοιχείων του έτους 1907 είχε 442 κατοίκους προελθόντας εξ Ερζερούμ και Τσαμούρ του Μπαϊπούρτ. Διετήρουν εκκλησίαν (ναός Αγίου Γεωργίου), ιερεύς των ο Ελευθέριος Ξενίδης. Είχαν διθέσιον δημοτικόν σχολείον, εις ο εδίδασκον ο ιεροδιδάσκαλος Ελευθ. Ξενίδης και ο Νικόλαος Ξανθόπουλος. Χάσκιοϊληδες (τριάκοντα περίπου οικογένειαι των Τσανασίδη, Καρολίδη, Σαραφίδη, Τεμιρτζίδη και Αλμασίδη) είναι εγκατεστημένοι εις το χωρίον Άνω Απόστολοι (Αποστολάρ) της Κοινότητος Μαυρονερίου Κιλκίς και Τριπόταμο (Λαζίτσα) Βεροίας, διατηρούν τα ήθη και έθιμά των και ομιλούν την Ποντιακήν διάλεκτον.

Χάσκιοϊ[4]

Ημερολόγιο Κυβερνείου Καρς, εκδ. 1907στατ. IV σ. 15-18

Αριθμός Οικογενειών: 36

Αριθμός ανδρών: 206

Αριθμός γυναικών: 216

Σύνολο : 422

Πληθυσμός έτους 1918 (Κατ’ εκτίμησιν): 500

Χάσκιοϊ [5]

Κατά το ημερολόγιον του 1907: -: -

Κατά στατιστικήν Κάλφογλου Ιωάννη: Χας κιοϊ: 450

Κατά την στατιστικήν του εξ Αρταχάν «Μαρκησίου» (όρα εφημ. «Κόσμος» αρ. 60):Χας κιοϊ, εξ Ερζερούμ τουρκόφωνοι, έχουσι Σχ. Εκκλησιαστικόν και διδάσκαλον έλληνα δια τα Ρως. ,κάτοικοι : 450

Χάσκεϊ[6]

Πίναξ Γ’ (εμφαίνει τους πληθυσμούς , οίτινες μετά την συνθήκην Μπρεστ-Λιτόφσκ εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τας περιφερείας των (Καρς –Αρνταχάν) και κατέφυγον εις Ελλάδα. Ως βάσις –δια την σύνταξιν της στατιστικής- ελήφθη το «Ημερολόγιον του Καυκάσου» του έτους 1914-1915. […] Ελήφθησαν υπ’ όψιν και αι παλαιότεραι πληροφορίαι του Μαρκησίου-Φωτιάδου εκ της εφημ. «Νέος Κόσμος της Οδησσού», ως και του Ι. Κάλφογλου).

Σύνολο : 650

Χάσκιοϊ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4 [Ελληνικοί πληθυσμοί στη Διοίκηση της Αντιβασιλείας του Καυκάσου στις παραμονές του Α Παγκοσμίου Πολέμου][7]

Έλληνες κάτοικοι: 482

Ελληνικοί ναοί: 1

Ιερείς: 1

Ελληνικά σχολεία: 1

Είδος σχολείου: εκκλησιαστικό

Δάσκαλοι ελληνικών σχολείων: 1

Χάσκιοϊ

Πηγή: ΑΥΕ/ΚΥ/1919/Β/ΑΑΚ/4, αριθ, πρωτ. 28 [Πίνακας των ελληνικών χωριών του Κυβερνείου του Καρς που υπέστησαν καταστροφές κατά την τουρκική προέλαση στην Υπερκαυκασία (τέλη Δεκ. 1914- αρχές Ιαν. 1915][8]

Αριθμός σπιτιών: 90

Ελληνικός πληθυσμός: 878

Παρατηρήσεις: Οι κάτοικοι των χωριών 14-21 [Χάσκιοϊ α/α 14] έφυγαν 5 ώρες πριν από την εισβολή των Τούρκων. Τα σπίτια τους λεηλατήθηκαν από τους γείτονες.[1] ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, INFOGNOMON,ΑΘΗΝΑ,2006, σελ. 391

[2] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΝ ΚΑΡΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΥΚΑΥΚΑΣΟΥ, Χ.Ε.,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1963, σελ.40-42

[3] ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ 1895-1907, Α.Π. τομ.31ος , ΑΘΗΝΑ, 1971-1972, σελ. 449

«Εσφαλμένως αναγράφεται υπό του Στυλ. Μαυρογένους (ιδέ σελ. 147) του συγγραφέως του Κυβερνείου Καρς) ως Κουρδικόν , ενώ πρόκειται περί χωρίου αμιγώς υπό Ελλήνων αποικισθέντος»

[4] ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΡΣ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010, σελ. 284

[5] ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ, 1908, ΣΕΛ. 113-118

[6] ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 20(1937), ΣΕΛ. 309-310

[7] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 549

[8] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΠ. Ι.Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ), UNIVERSITY STUDIO PRESS, ΑΘΗΝΑ,1997,σελ. 5601 σχόλιο: